DUYURULAR

* " TÜRKİYE KAMP VE KARAVAN DERNEĞİ'NDE YENİ DÖNEM" "PARLAMENTO DERGİSİNDE"
(Haberler'i tıklayınız)

* " ÜLKEMİZDE KAMPÇILIK VE KARAVANCILIĞI TANITMAYI VE SEVDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ " "PARLAMENTO DERGİSİNDE"
(Haberler'i tıklayınız)

* " DERNEĞİMİZE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SÖZLEŞMELERLE İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR"
(Haberler'i tıklayınız)

* " 21 - 25 MAYIS BEYŞEHİR GEZİMİZDEN KARELER" (Haberler'i tıklayınız)

* KASTAMONU "DADAY" BAHAR GEZİSİ YAZISI ve FOTOĞRAFLARI İÇİN (Gezi Notları'ı tıklayınız)

* FICC ve TKKD
Yurtiçi ve Yurtdışı
RALLY'LERİ
(Haberler'i tıklayınız)

* MOTOKARAVANLARDA
AĞIRLIK KONUSUNDA
MÜJDELİ HABER
(Haberler'i tıklayınız)

* Fransa’ya gidecekler dikkat: Aracınızda “alkol test aleti” bulundurun
(Haberler'i tıklayınız)

* Avrupa’daki kampinglerde konaklama fiyatları
(Haberler'i tıklayınız)

* "AYLIK YEMEKLİ TOPLANTIMIZ
Covit19 virüs salgını nedeni ile yapılamamaktadır" <
(Haberler'i tıklayınız)


* "KAMPİNG KURMAK İSTEYENLER İÇİN ÖRNEK PROJE"
(Kamping Projesi'ni tıklayınız)

* "OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZI YAPTIK"
(Haberleri tıklayınız)

* Seçim Aydın
diyor ki:
"KARAVANLAR BU ÜLKENİN DE HAKKI"
(Gazete Kamp-Karavan'ı tıklayınız)

* Prof. Dr. Şükrü Kızılot diyor ki:
"260 UÇAK BİR KARAVAN EDİYOR"
(Haberleri tıklayınız)

* "KARAVAN ALAMIYORSANIZ UÇAK ALIN!"
(Gazete Kamp-Karavan'ı tıklayınız)

* TÜRKİYE'YE YÖNELİK SCHENGEN VİZESİ PROSEDÜRLERİNDE İYİLEŞTİRME
(Haberleri tıklayınız)

* TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ "KİMLİKLE GEÇİŞ" UYGULAMASI
(Haberleri tıklayınız)


*
* TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
(Haberleri tıklayınız)

* GEZİLERDEN NOTLAR... (Gezi Notlarını tıklayınız)

* SİTEMİZ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR.

* GÜNCEL BİLGİLERE VE FOTOĞRAFLARA ULAŞABİLMEK İÇİN
(Haberleri tıklayınız)

* GÜNCEL OLMAYAN BİLGİLERE ULAŞABİLMEK İÇİN (Arşiv'i tıklayınız)

* MOTORLU KARAVAN ve ÇEKME KARAVANLARLA İLGİLİ MEVZUAT
(Haberleri tıklayınız)

* MOTORLU KARAVAN ALMAK İSTEYENLER İÇİN PRATİK REHBER
(Motorlu Karavanı tıklayınız)


* ULUSLARARASI EHLİYET ZORUNLULUĞU KALKTI
(Haberleri tıklayınız)

Site İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün206
mod_vvisit_counterDün200
mod_vvisit_counterBu Hafta1237
mod_vvisit_counterGeçen Hafta1181
mod_vvisit_counterBu Ay1536
mod_vvisit_counterGeçen Ay5760
mod_vvisit_counterTümü1153742

Sitede Ara

Kamping Projesi

ÜYE FORMU

TÜRKİYE KAMP VE KARAVAN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

2014BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Derneğin kuruluşu, adı ve merkezi
MADDE 1.- Dernekler Kanununa göre; bu Tüzükte belirtilen amaç ve görevlerle ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Kamp ve Karavan Derneği kurulmuştur. 
Türkiye Kamp ve Karavan Derneğinin merkezi ANKARA 'dadır.


İKİNCİ BÖLÜM
Derneğin Amacı ve Faaliyetleri ile Çalışma Biçimi

Derneğin amacı
MADDE 2.- Dernek, Türkiye'de kampçılığı teşvik etmek, geliştirmek ve bilinçlendirmenin yanı sıra kampları tanıtmak, desteklemek ve kamp işletmektir.

Derneğin faaliyetleri
MADDE 3.- Dernek, yukarıda gösterilen amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunur:
a) Türkiye'de kampçılık ve karavancılık konusunda kamu kuruluşlarınca yapılacak düzenlemelere katkıda bulunur.
b) Kampların ve karavanların standartlarının saptanması ve uluslararası ölçülere uygun olarak düzenlenmesinde yetkili ve görevli kuruluşlara yardım eder.
c) Kampçılık ve karavancılıkta kullanılan araç ve gereçleri belli standartlara göre üretenlerin çalışmalarını özendirir, yardımcı olur, tanıtır ve bu yolda girişimlerde bulunur.
d) Türkiye'ye gelen ve gelecek olan kampçı ve karavancıların yolculuk ve konaklamaları konusundaki sorunların çözümlenmesine yardımcı olur.
e) Yurt içinde veya yurt dışında kampa gidecek olan kampçı ve karavancılara yolculuk ve kamplar hakkında gerekli bilgileri verir ve yardımcı olur.
f) Türkiye'de mevcut kampları dolaşıp niteliklerini tespit eder, gerekli bilgileri toplar. Lüzum görüldüğü takdirde yetkili makamlara ve kamp sahiplerine durumu bildirir. Elde ettiği bilgilerle "Türkiye Kamp Kataloğu" yayınlar.
g) Kampçılığı teşvik için kamp açar, satın alır, kiralar, çalıştırır veya üyelerine işletme hakkı verir.

Çalışma Biçimi
MADDE 4.-  Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki şekilde çalışır:
a) Kamp ve karavancılığı benimsetmek, tanıtmak ve yaymak için her türlü haberleşme araçlarından yararlanır.
b) Konferanslar, toplantılar, geziler ve seminerler düzenler.
c) Kamplar tertip eder ve bu kamplarda eğitim ve eğlence programları düzenler.
d) Çalışma konularına ilişkin yayınlarda bulunur.
e) Pul çıkartır, rozet yaptırır ve piyango düzenler.
f) İşlettiği veya üyelerine işletme hakkı tanıdığı kamplarda, Uluslararası standart ve kuralların uygulanmasını sağlar.
g) Gerektiği takdirde üyeleri için lokal açar.
Dernek, gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek şartıyla, kampçılık ile ilgili uluslararası teşekkül ve kuruluşlarla işbirliği yapar, üye olur, uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenler ve bunlara katılır.
Dernek, 27.10.1969 gün ve 6 / 12611 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile merkezi Belçika'da bulunan Kamp ve Karavan Federasyonu'na (F.I.C.C.) üye olmuştur.
Dernek, 17.09.1974 gün ve 7 / 8940 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, isminin başına TÜRKİYE almıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üye Olma Şartları , Üyelerin Hak ve Ödevleri, Üyeliğin Sona Ermesi


Üye olma koşulları
MADDE 5.- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3 üncü maddesine uygun şartları taşıyan, medeni haklarını kullanma yetkisi bulunan, 18 yaşını doldurmuş, mahkum olmamış, fena şöhret sahibi olmayan, Derneğin amacını benimseyen her Türk vatandaşı Derneğe üye olabilir. Türkiye'de ikamet etmekte olan yabancı uyruklular da, yukarıdaki şartlara uygun oldukları takdirde üye olabilirler.
Derneğe üye olmak için yazılı müracaatta bulunmak lazımdır. Üye adayı bu müracaatında, hüviyetini, mesleğini ve adresini bildirmek ve Dernek tüzüğüne uygun hareket etmeyi taahhüt ettiğini beyanla mükelleftir. Bu yazılı dilekçe, Dernek Yönetim Kuruluna tevdi olunur. Yönetim Kurulu bu dilekçeyi inceler, gerekli tahkikatı yaptırır ve bir ay içinde karar alır. Üyeliğe kabul edilen şahıslar Üye Kayıt Defterine kayıt edilir ve üyelere duyurulur.
Derneğe maddi veya manevi yardımları dokunmuş olan kişilere Yönetim Kurulu, Fahri üyelik tevdi edebilir. Bu üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler, ancak Genel Kurul'da oy kullanamazlar ve seçilemezler. Fahri üyeliğin geri alınması, Yönetim Kurulunun bütün üyelerinin oy birliği ile mümkündür.  TKKD Genel Başkanlığı yapan ve FICC yönetiminde görev alan Genel Başkanlara Yönetim kurulunun oy birliği ile onursal başkanlık payesi verilebilir.Onursal Başkanlar dernek aidatı öder,genel kurulda oy kullanır, Disiplin suçu işlemediği sürece onursal başkanlık payesi geri alınamaz.


Üyelerin Hak ve Ödevleri
MADDE 6.- Dernek üyeleri giriş aidatı ve yıllık aidat ödemekle mükelleftirler. Bu aidatlar genel kurul kararı ile tespit edilir ve beş katına kadar arttırılabilir.


Üyeliğinin Sona Ermesi
MADDE 7.- Üyelik aşağıdaki hallerde sona erer: 
a) Üyenin istifa etmesi.
b) İki sene süreyle aidatını yazılı ikaza rağmen ödememesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile.
c) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunması ve Derneği küçük düşürücü davranışları veya sözleri nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile.
d) Üyenin ölümü ile.
Üyeliği sona eren üyenin kaydı silinip, üye defterine üyeliğin sona erme sebebi yazılır. Üyeliği sona eren bir üye ilerde Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar üyeliğe geri dönebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Organları

Derneğin Organları
MADDE 8.- Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) Denetleme Kurulu.
d) Şubeler.


Olağan Genel Kurul Toplantısı
MADDE 9.- Derneğin en yetkili organı olan Genel Kurul, iki yılda bir Şubat ayında toplanır. Olağan Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Derneğe kayıtlı bütün üyeler ile Şube Delegeleri bu toplantıya katılır.
Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi, saati ve yeri en az 15 gün öncesinden günlük bir gazetede  ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyelere duyurulur. Bu ilanlarda ve duyurularda belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak ikinci toplantının günü, yeri ve saati de ilan olunur. İki toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden çok olmaz.


Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
MADDE 10.- Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun veya oy hakkına haiz üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Genel Kurul toplantıya çağırılır. Böyle bir müracaat üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Bu toplantıda da çağrı ve toplantı usulü, olağan Genel Kurul çağrı ve toplantı usulünün aynıdır. İkinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. İki toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden çok olamaz.


Toplantının Yapılış Usulü
MADDE 11.- Genel Kurul toplantısı, Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki katipten oluşan, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Divan, öncelikle üye kontrolünü yapar. Nisap olup olmadığına bakar ve gündemi uygular. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Toplantı sonunda Divan Üyeleri tutanağı imzalar, yeni yönetim kuruluna teslim eder. Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Aidat ödememiş üyeler ile fahri üyeler oy kullanamazlar. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Bütün seçimler gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır.
İlan edilen gündem konuları dışında müzakere yapılmaz ve karar verilemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen bir konu, Divan Başkanlığına yazılı olarak ve gündem maddelerine geçilmeden önce verilirse, bu konu gündeme alınır ve karara bağlanabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 12.- Genel Kurul, aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlar:
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının Raporlarının görüşülmesi ve Kurulların ibrası,
d) Bütçenin görüşülmesi ve aynen veya, değiştirilerek kabulü.
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin kamp açması, işletmesi veya kiralaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Derneğin Federasyonlara katılması veya ayrılması,
h) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması,
i) Derneğin feshi,
j) Şube kapatılması,
k) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.

Yönetim Kurulu
MADDE 13.- Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarını uygulamak ve Genel Kurul tarafından karara bağlanan yönetim ve yürütme işlerini yapmak üzere, Dernek üyeleri arasından seçilen 7 üyeden kurulur. Ayrıca en az 5 yedek üyenin seçilmesi gerekir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, sıradan yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Seçilen Yönetim Kurulu bir hafta içinde toplanarak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter,bir sekreter yardımcısı ve bir sayman üyeyi kendi aralarından seçer.
Yönetim Kurulu gerektiği takdirde yardımcı çalışma komisyonları kurabilir ve lüzum görürse ücretli eleman tutabilir. Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere gerekli gördüğü süreler içinde toplanır. Gündemindeki konuları görüşerek karar defterine geçirir. Yönetim Kurulu toplantılarına bir yıl içinde dört kez katılmayan üye istifa etmiş sayılır.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 14.- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir: 
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Danışma Kuruluna şube kapatılması önerisini sunmak ve Danışma Kurulu kararını Genel Kurula götürmek. 
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
d) Derneğe demirbaş eşya alınması, satılması veya kiralanması kararını almak.
e) Müracaat edecek üyeler arasından en uygununu seçerek, kamp işletme hakkını vermek.
f) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki Amirliğine bildirmek.
g) Dernek tüzüğünün ve mevzuatların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Yönetim Kurulu en az dört kişi ile toplanabilir. Kararlar ekseriyetle verilir. Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, organlara seçilen asil ve yedek üyelerin listesi Dernekler yönetmeliğinde belirtilen ilgili makama bir yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
MADDE 15.- Başkan, Dernekle ilgili bütün işlerle meşgul olur ve Derneğin gelişmesi için tedbirler alır. Kanun önünde Derneğin tam yetkili temsilcisidir. İcra kuvvetini temsil eder. Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Ödeme emri verir.
Başkan Yardımcısı, Başkan bulunmadığı zamanlarda, Dernek Başkanı    tarafından verilen yetki dairesinde başkanlık görevlerini yürütür.
Sekreter, Derneğin yazı işleri ile uğraşır. Yönetim Kurulu Kararlarını karar defterine yazar. Basın ve benzeri organlarda Dernekle ilgili hususları takip eder ve Dernek adına cevap verir. Gerekli Dernek defterlerini tutar. Dosyalama ve arşivlemeden sorumludur.
Sayman, Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili defterleri tutar. Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından verilen sarf kararlarına uyarak harcama yapar. Para toplamak için tek yetkili kişidir. Genel Kurula sunulacak mali raporu hazırlar. Hesap ve harcamalardan Başkan ile müştereken sorumludur.
Üyeler, Dernek faaliyetlerinde Yönetim Kurulunun çalışmalarına ortak olurlar. Teknik ve İdari yönden derneğe faydalı olacak faaliyetleri gösterirler. Kurulacak komisyonların başkanlıklarını yaparlar.

Denetim Kurulu
MADDE 16.- Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek üzere 3 asil ve 3 yedek Denetçi üye seçer.
İç denetim :
- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır.Genel kurul ve yönetim kurulunca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetçiler, Derneğin gelir ve giderlerini kontrol ederler. Denetçiler 6 ayda bir Yönetim Kuruluna temenni ve mütalaalarını yazılı olarak bildirirler. Denetçiler Genel Kurula karşı sorumludurlar. Bunun için iki yıllık denetlemelerinin neticelerini bir raporla Genel Kurula bildirirler. Denetçilerden birinin ayrılması halinde yedek Denetçi, Dernek Başkanı tarafından göreve çağrılır. Denetçilerin görev süresi görev aldıkları Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Şubeler
MADDE 17.- Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul Kararıyla lüzumlu gördüğü yerlerde şube açabilir. Şube açılması için, en az beş kişinin kimliklerini de belirten bir dilekçe ile Dernek Yönetim Kuruluna müracaat etmeleri gerekir. Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen bu kişiler, şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı müracaatta bulunurlar. Bu yazıda kurucuların kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek tüzüğünün 2 örneği ile yetki belgesinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubelerin Organları
MADDE 18.- Şubelerin organları şunlardır: 
a) Genel Kurul.  
b) Yönetim Kurulu.  
c) Denetleme Kurulu.
Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu, şubelerin alacağı kararlardan sorumlu değildir. Şubelerin kararları ve faaliyetleri, şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

Şube Genel Kurulu
MADDE 19.-Şubenin en yetkili organı olan Şube Genel Kurulu iki yılda bir ve Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce bitirilmesi gerekir. Toplantılar bu tüzüğün 10,11 ve 12 nci maddelerinde belirtildiği şekil ve usulde yapılır. Şubelerdeki üyelerin tamamı Genel Mekez Genel Kuruluna Temsilci olarak katılabilirler.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 20.- Şube Genel Kurulları aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlar :
a) Şube organlarının seçimi.
b) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve Kurulların ibrası.
c) Bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.
d) Şubeye lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
e) Şubenin kamp açması, işletmesi veya kiralaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
f) Şubenin feshi.
g) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevlerin ifası.
Şube Genel Kurulları, Dernek Genel Kurulu kararlarının aksine karar alamaz ve bu kararlara uymak zorundadır.

Şube Yönetim Kurulu:
MADDE 21.- Şube Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarını uygulamak, Dernek ve Şube Genel Kurullarınca karara bağlanmış yönetme ve yürütme işlerini yapmak üzere o şubenin üyeleri arasından seçilecek 5 asil üyeden oluşur. Ayrıca en az 5 yedek üyenin de seçilmesi şarttır. Çalışma şekli, yetkileri ve selahiyetleri bu tüzüğün 14, 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtildiği şekilde uygulanır. Ancak şubelerin şube açma yetkisi yoktur.

Şube Denetim Kurulu
MADDE 22.-  Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek üzere 3 asil ve 3 yedek Denetçi üye seçer.
İç denetim :
- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır.Genel kurul ve yönetim kurulunca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetçiler, Derneğin gelir ve giderlerini kontrol ederler. Denetçiler 6 ayda bir Yönetim Kuruluna temenni ve mütalaalarını yazılı olarak bildirirler. Denetçiler Genel Kurula karşı sorumludurlar. Bunun için iki yıllık denetlemelerinin neticelerini bir raporla Genel Kurula bildirirler. Denetçilerden birinin ayrılması halinde yedek Denetçi, Dernek Başkanı tarafından göreve çağrılır. Denetçilerin görev süresi görev aldıkları Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


Danışma Kurulu
MADDE 23.- Danışma Kurulu, Dernek ve Şubelerin Yönetim Kurullarından teşekkül eder. Danışma Kurulu, dernek merkez yönetim kurulu kararı ile uygun görülen tarihlerde toplantıya çağırılır. Danışma Kuruluna, Dernek ve Şube Başkanları mutlaka katılmalıdırlar. Her şubenin bir oy hakkı vardır. Dernek ve Şubelerin üyeleri bu toplantıya katılamazlar. Ancak özel durumlarda Danışma Kurulu kararı ile davet edilebilirler. Denetçiler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler.


Danışma Kurulunun Görevleri
MADDE 24.- Derneğin, bütün şubeleri ile ahenk içinde çalışması, uygulamaların aynı olması, koordinasyon ve standardizasyonun sağlanması için gerekli tavsiye kararlarını alır. Derneğin ve şubelerin yaptığı çalışmaları birbirlerine aktarmalarını ve uygulamaların tartışılmasını sağlar.

Danışma Kurulunun Çalışma Usulü
MADDE 25.- Dernek gündemini hazırlayarak en az 15 gün öncesinden şubelere gönderir. Danışma Kurulu, şubelerin en az yarısının ve Derneğin katılması ile toplanır. Kurula Dernek Başkanı Başkanlık eder. İki sekreter seçilir ve alınan kararlar bir deftere yazılır, imzalanır ve birer kopyası bütün şubelere gönderilir.

Danışma Kurulunun Yetkileri
MADDE 26.- Danışma Kurulu, Genel Kurulların üstünde ve tüzüğe aykırı karar alamaz. Genel Kurullara intikal ettirilmek üzere tavsiye kararı alabilir. Şubelerin faaliyetleri, kararları, bütçeleri ve uygulamaları burada görüşülüp tartışılır. Derneğin tümünü ilgilendiren konularla ilgili tavsiye kararları ve iş bölümü kararları burada alınır. 
Danışma Kurulu bir şube kapatılması kararı aldığı takdirde, bu Dernek Genel Kuruluna intikal ettirilir. Dernek Genel Kurulu toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kararı ile şube kapatılabilir veya olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı alınabilir.
Danışma Kurulunun karar vereceği bir Derneğin tümünü ilgilendiren genel giderlere, bütün şubeler eşit olarak katılırlar ve bir ay içinde ödeme yapmak zorundadırlar


BEŞİNCİ BÖLÜM
Derneğin Gelirleri , Defterler , Fesih , Tüzük Tadilatı

Derneğin Gelirleri
MADDE 27-Derneğin Gelirleri Borçlanması Yardım ve işbirliği;

Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Genel Kurul Kararıyla benzer amaçlı derneklerden, isçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.
5072 sayilı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılıgı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alıindı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi bes yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastirilır. 
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi  düzenlenir.                                                                                                                                     

Sandık kurma;

Dernek, tüzüğünde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.


Dernek görevlileri ve ücretleri;

Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılıgıyla yürütülür.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakki veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.
Derneğin gelirleri aşağıdaki şekildedir: 
a) Üyelerden alınacak aidat, giriş ücreti ve bağışlar.
b) Özel ve Tüzel kişilerin bağışları.
c) Konser, bale, piyango, yemekler v.b. faaliyetlerden temin edilecek gelirler.
d) Her çeşit organizasyon gelirleri.
e) Yayın ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
f) Kamp ve gezilerden elde edilen gelirler.
g) Gayrimenkul ve kamping işletme gelirleri.
h) Pul, rozet ve Dernek amblemli eşya satışları gelirleri.
i) Banka faiz gelirleri.
j) Şube gelirleri.

Tutulacak Defterler
MADDE 28.- Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğünce tasdik ettirilmesi zorunludur.  
a)  Üye kayıt defteri,
b)    Karar defteri,
c)    Gelen ve giden evrak kayıt defteri,
d)    Gelir ve gider defteri,
e)    Alındı  belgesi kayıt defteri,
f)    Demirbaş defteri,
g)    Danışma kurulu karar defteri


Derneğin Feshi
MADDE 29.- 
a) Derneğin 5253 sayılı Dernekler Kanununun 30 uncu maddesi gereğince mahkeme kararı ile feshine karar verilebilir.
b) Dernek Genel Kurulu, Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Bunun için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan  üye sayısı denetim ve yönetim kurulu üye sayısının iki katından az olmamak üzere  fesih konusu görüşülür. Kararın verilmesi zorunludur. Bu toplantıda 5 kişilik bir Tasfiye Kurulu seçilir ve Derneğin menkul ve gayrimenkul malları, benzer nitelikte bir Derneğe Genel Kurul kararı ile devir olunur.

Şube Feshi
MADDE 30.-a) Şubeler 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddeleri gereğince Mahkeme kararı ile feshine karar verilebilir.
b) Şube Genel Kurulu, bu tüzüğün 29 uncu maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde fesih kararı verebilir.
c) Dernek Genel Kurulu kararı ile Şubenin kapatılmasına karar verilebilir.
Şube fesih edildiği takdirde para, menkul ve gayrimenkul malları Derneğe devredilir.

Tüzük Tadilatı
MADDE 31.-  Tüzüğün tadilatı için yapılan teklif Danışma Kurulu tarafından tetkik edilerek, uygun görüldüğü takdirde ilk Dernek Genel Kurulu gündemine konur. Tüzük, Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin en az üçte iki ekseriyeti ile tadil olunur. Şubeler tüzük tadilatı yapamazlar. Ancak Danışma Kuruluna tadilat teklifinde bulunabilirler.

Disiplin Kurulu
MADDE 32.- Disiplin kurulu üç asil iki yedek üyeden oluşur.Disiplin Kurulu asil üyeleri yönetim kurulunda görev alamaz,Denetleme kurulunda görev alabilirler.

Disiplin Kurulunun Görevleri
MADDE 33.- Yönetim kurulu tarafından;Dernek üyelerinden dernek amaçları dışında davranışı tesbit edilen,derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışı tesbit edilen,üyeler arasında ikilik yaratacak davranışta bulunan,dernek web sayfasında üyeliğe yakışmayan ifadeler kullanan,dernek aleyhinde faaliyeti tesbit edilen üyelerin yönetim kurulu kararı ile sevk edilmesi durumunda disiplin kurulu yedi gün içerisinde toplanır, konuyu inceleyerek sonuca bağlar ve beş gün içerisinde raporunu yönetim kuruluna verir. Yukarıda ifade edilen davranış ve faaliyeti sabit görülen üye hakkında birinci defa uyarı cezası, aynı üyenin ikinci defa aynı davranış ve faaliyette bulunması halinde, dernek üyeliğinden ihracını talep eder. Disiplin kurulunun ihraç kararı verdiği üyenin üyeliği yönetim kurulu tarafından karar defterine geçirilerek üyeliği düşürülür.


Hüküm eksikliği
MADDE 34.- Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu  ile Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununun   ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 35.-Bu tüzük kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİNİN

Adı Soyadı                                       Görevi                                       İmza  

Mehmet  Metanet ÇULHAOĞLU          Genel Başkan

 

Abdullah Oğuz TOKALAK                   Başkan Yardımcısı

 

Kamil  Yalçın MENGÜ                          Genel Sekreter

 

Mehmet  Bahri ÖKTEM                      Genel Sekreter Yardımcısı

Ahmet  Rifat POŞPOŞ                        Sayman

Reşit  Sabahaddin ERGİN                     Üye

Hidayet ÜNAL                                    Üye 


 

TÜRKİYE KAMP VE KARAVAN DERNEĞİ TÜZÜĞÜBİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Derneğin kuruluşu, adı ve merkezi
MADDE 1.- Dernekler Kanununa göre; bu Tüzükte belirtilen amaç ve görevlerle ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Kamp ve Karavan Derneği kurulmuştur.
Türkiye Kamp ve Karavan Derneğinin merkezi ANKARA 'dadır.


İKİNCİ BÖLÜM
Derneğin Amacı ve Faaliyetleri ile Çalışma Biçimi

Derneğin amacı
MADDE 2.- Dernek, Türkiye'de kampçılığı teşvik etmek, geliştirmek ve bilinçlendirmenin yanı sıra kampları tanıtmak, desteklemek ve kamp işletmektir.

Derneğin faaliyetleri
MADDE 3.- Dernek, yukarıda gösterilen amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunur:
a) Türkiye'de kampçılık ve karavancılık konusunda kamu kuruluşlarınca yapılacak düzenlemelere katkıda bulunur.
b) Kampların ve karavanların standartlarının saptanması ve uluslararası ölçülere uygun olarak düzenlenmesinde yetkili ve görevli kuruluşlara yardım eder.
c) Kampçılık ve karavancılıkta kullanılan araç ve gereçleri belli standartlara göre üretenlerin çalışmalarını özendirir, yardımcı olur, tanıtır ve bu yolda girişimlerde bulunur.
d) Türkiye'ye gelen ve gelecek olan kampçı ve karavancıların yolculuk ve konaklamaları konusundaki sorunların çözümlenmesine yardımcı olur.
e) Yurt içinde veya yurt dışında kampa gidecek olan kampçı ve karavancılara yolculuk ve kamplar hakkında gerekli bilgileri verir ve yardımcı olur.
f) Türkiye'de mevcut kampları dolaşıp niteliklerini tespit eder, gerekli bilgileri toplar. Lüzum görüldüğü takdirde yetkili makamlara ve kamp sahiplerine durumu bildirir. Elde ettiği bilgilerle "Türkiye Kamp Kataloğu" yayınlar.
g) Kampçılığı teşvik için kamp açar, satın alır, kiralar, çalıştırır veya üyelerine işletme hakkı verir.

Çalışma Biçimi
MADDE 4.-  Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki şekilde çalışır:
a) Kamp ve karavancılığı benimsetmek, tanıtmak ve yaymak için her türlü haberleşme araçlarından yararlanır.
b) Konferanslar, toplantılar, geziler ve seminerler düzenler.
c) Kamplar tertip eder ve bu kamplarda eğitim ve eğlence programları düzenler.
d) Çalışma konularına ilişkin yayınlarda bulunur.
e) Pul çıkartır, rozet yaptırır ve piyango düzenler.
f) İşlettiği veya üyelerine işletme hakkı tanıdığı kamplarda, Uluslararası standart ve kuralların uygulanmasını sağlar.
g) Gerektiği takdirde üyeleri için lokal açar.
Dernek, gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek şartıyla, kampçılık ile ilgili uluslararası teşekkül ve kuruluşlarla işbirliği yapar, üye olur, uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenler ve bunlara katılır.
Dernek, 27.10.1969 gün ve 6 / 12611 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile merkezi Belçika'da bulunan Kamp ve Karavan Federasyonu'na (F.I.C.C.) üye olmuştur.
Dernek, 17.09.1974 gün ve 7 / 8940 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, isminin başına TÜRKİYE almıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üye Olma Şartları , Üyelerin Hak ve Ödevleri, Üyeliğin Sona Ermesi


Üye olma koşulları
MADDE 5.- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3 üncü maddesine uygun şartları taşıyan, medeni haklarını kullanma yetkisi bulunan, 18 yaşını doldurmuş, mahkum olmamış, fena şöhret sahibi olmayan, Derneğin amacını benimseyen her Türk vatandaşı Derneğe üye olabilir. Türkiye'de ikamet etmekte olan yabancı uyruklular da, yukarıdaki şartlara uygun oldukları takdirde üye olabilirler.
Derneğe üye olmak için yazılı müracaatta bulunmak lazımdır. Üye adayı bu müracaatında, hüviyetini, mesleğini ve adresini bildirmek ve Dernek tüzüğüne uygun hareket etmeyi taahhüt ettiğini beyanla mükelleftir. Bu yazılı dilekçe, Dernek Yönetim Kuruluna tevdi olunur. Yönetim Kurulu bu dilekçeyi inceler, gerekli tahkikatı yaptırır ve bir ay içinde karar alır. Üyeliğe kabul edilen şahıslar Üye Kayıt Defterine kayıt edilir ve üyelere duyurulur.
Derneğe maddi veya manevi yardımları dokunmuş olan kişilere Yönetim Kurulu, Fahri üyelik tevdi edebilir. Bu üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler, ancak Genel Kurul'da oy kullanamazlar ve seçilemezler. Fahri üyeliğin geri alınması, Yönetim Kurulunun bütün üyelerinin oy birliği ile mümkündür.


Üyelerin Hak ve Ödevleri
MADDE 6.- Dernek üyeleri giriş aidatı ve yıllık aidat ödemekle mükelleftirler. Bu aidatlar genel kurul kararı ile tespit edilir ve beş katına kadar arttırılabilir.


Üyeliğinin Sona Ermesi
MADDE 7.- Üyelik aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Üyenin istifa etmesi.
b) İki sene süreyle aidatını yazılı ikaza rağmen ödememesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile.
c) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunması ve Derneği küçük düşürücü davranışları veya sözleri nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile.
d) Üyenin ölümü ile.
Üyeliği sona eren üyenin kaydı silinip, üye defterine üyeliğin sona erme sebebi yazılır. Üyeliği sona eren bir üye ilerde Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar üyeliğe geri dönebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Organları

Derneğin Organları
MADDE 8.- Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) Denetleme Kurulu.
d) Şubeler.


Olağan Genel Kurul Toplantısı
MADDE 9.- Derneğin en yetkili organı olan Genel Kurul, iki yılda bir Şubat ayında toplanır. Olağan Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Derneğe kayıtlı bütün üyeler ile Şube Delegeleri bu toplantıya katılır.
Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi, saati ve yeri en az 15 gün öncesinden günlük bir gazetede  ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyelere duyurulur. Bu ilanlarda ve duyurularda belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak ikinci toplantının günü, yeri ve saati de ilan olunur. İki toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden çok olmaz.


Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
MADDE 10.- Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun veya oy hakkına haiz üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Genel Kurul toplantıya çağırılır. Böyle bir müracaat üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Bu toplantıda da çağrı ve toplantı usulü, olağan Genel Kurul çağrı ve toplantı usulünün aynıdır. İkinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. İki toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden çok olamaz.


Toplantının Yapılış Usulü
MADDE 11.- Genel Kurul toplantısı, Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki katipten oluşan, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Divan, öncelikle üye kontrolünü yapar. Nisap olup olmadığına bakar ve gündemi uygular. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Toplantı sonunda Divan Üyeleri tutanağı imzalar, yeni yönetim kuruluna teslim eder. Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Aidat ödememiş üyeler ile fahri üyeler oy kullanamazlar. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Bütün seçimler gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır.
İlan edilen gündem konuları dışında müzakere yapılmaz ve karar verilemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen bir konu, Divan Başkanlığına yazılı olarak ve gündem maddelerine geçilmeden önce verilirse, bu konu gündeme alınır ve karara bağlanabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 12.- Genel Kurul, aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlar:
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının Raporlarının görüşülmesi ve Kurulların ibrası,
d) Bütçenin görüşülmesi ve aynen veya, değiştirilerek kabulü.
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin kamp açması, işletmesi veya kiralaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Derneğin Federasyonlara katılması veya ayrılması,
h) Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması,
i) Derneğin feshi,
j) Şube kapatılması,
k) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.

Yönetim Kurulu

MADDE 13.- Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarını uygulamak ve Genel Kurul tarafından karara bağlanan yönetim ve yürütme işlerini yapmak üzere, Dernek üyeleri arasından seçilen 7 üyeden kurulur. Ayrıca 5 yedek üyenin seçilmesi gerekir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, sıradan yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Seçilen Yönetim Kurulu bir hafta içinde toplanarak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman üyeyi kendi aralarından seçer.
Yönetim Kurulu gerektiği takdirde yardımcı çalışma komisyonları kurabilir ve lüzum görürse ücretli eleman tutabilir. Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere gerekli gördüğü süreler içinde toplanır. Gündemindeki konuları görüşerek karar defterine geçirir. Yönetim Kurulu toplantılarına bir yıl içinde dört kez katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 14.- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Danışma Kuruluna şube kapatılması önerisini sunmak ve Danışma Kurulu kararını Genel Kurula götürmek.
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
d) Derneğe demirbaş eşya alınması, satılması veya kiralanması kararını almak.
e) Müracaat edecek üyeler arasından en uygununu seçerek, kamp işletme hakkını vermek.
f) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki Amirliğine bildirmek.
g) Dernek tüzüğünün ve mevzuatların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Yönetim Kurulu en az dört kişi ile toplanabilir. Kararlar ekseriyetle verilir. Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, organlara seçilen asil ve yedek üyelerin listesi Dernekler yönetmeliğinde belirtilen ilgili makama bir yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
MADDE 15.- Başkan, Dernekle ilgili bütün işlerle meşgul olur ve Derneğin gelişmesi için tedbirler alır. Kanun önünde Derneğin tam yetkili temsilcisidir. İcra kuvvetini temsil eder. Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Ödeme emri verir.
Başkan Yardımcısı, Başkan bulunmadığı zamanlarda, Dernek Başkanı    tarafından verilen yetki dairesinde başkanlık görevlerini yürütür.
Sekreter, Derneğin yazı işleri ile uğraşır. Yönetim Kurulu Kararlarını karar defterine yazar. Basın ve benzeri organlarda Dernekle ilgili hususları takip eder ve Dernek adına cevap verir. Gerekli Dernek defterlerini tutar. Dosyalama ve arşivlemeden sorumludur.
Sayman, Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili defterleri tutar. Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından verilen sarf kararlarına uyarak harcama yapar. Para toplamak için tek yetkili kişidir. Genel Kurula sunulacak mali raporu hazırlar. Hesap ve harcamalardan Başkan ile müştereken sorumludur.
Üyeler, Dernek faaliyetlerinde Yönetim Kurulunun çalışmalarına ortak olurlar. Teknik ve İdari yönden derneğe faydalı olacak faaliyetleri gösterirler. Kurulacak komisyonların başkanlıklarını yaparlar.

Denetim Kurulu
MADDE 16.- Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek üzere 3 asil ve 3 yedek Denetçi üye seçer.
İç denetim :
- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır.Genel kurul ve yönetim kurulunca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetçiler, Derneğin gelir ve giderlerini kontrol ederler. Denetçiler 6 ayda bir Yönetim Kuruluna temenni ve mütalaalarını yazılı olarak bildirirler. Denetçiler Genel Kurula karşı sorumludurlar. Bunun için iki yıllık denetlemelerinin neticelerini bir raporla Genel Kurula bildirirler. Denetçilerden birinin ayrılması halinde yedek Denetçi, Dernek Başkanı tarafından göreve çağrılır. Denetçilerin görev süresi görev aldıkları Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Şubeler
MADDE 17.- Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul Kararıyla lüzumlu gördüğü yerlerde şube açabilir. Şube açılması için, en az beş kişinin kimliklerini de belirten bir dilekçe ile Dernek Yönetim Kuruluna müracaat etmeleri gerekir. Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen bu kişiler, şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı müracaatta bulunurlar. Bu yazıda kurucuların kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek tüzüğünün 2 örneği ile yetki belgesinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubelerin Organları
MADDE 18.- Şubelerin organları şunlardır:
a) Genel Kurul. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Denetleme Kurulu.
Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu, şubelerin alacağı kararlardan sorumlu değildir. Şubelerin kararları ve faaliyetleri, şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

Şube Genel Kurulu
MADDE 19.-Şubenin en yetkili organı olan Şube Genel Kurulu iki yılda bir ve Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce bitirilmesi gerekir. Toplantılar bu tüzüğün 10,11 ve 12 nci maddelerinde belirtildiği şekil ve usulde yapılır. Şubelerdeki üyelerin tamamı Genel Mekez Genel Kuruluna Temsilci olarak katılabilirler.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 20.- Şube Genel Kurulları aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlar :
a) Şube organlarının seçimi.
b) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve Kurulların ibrası.
c) Bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.
d) Şubeye lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
e) Şubenin kamp açması, işletmesi veya kiralaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
f) Şubenin feshi.
g) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevlerin ifası.
Şube Genel Kurulları, Dernek Genel Kurulu kararlarının aksine karar alamaz ve bu kararlara uymak zorundadır.

Şube Yönetim Kurulu:
MADDE 21.- Şube Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarını uygulamak, Dernek ve Şube Genel Kurullarınca karara bağlanmış yönetme ve yürütme işlerini yapmak üzere o şubenin üyeleri arasından seçilecek 5 asil üyeden oluşur. Ayrıca en az 5 yedek üyenin de seçilmesi şarttır. Çalışma şekli, yetkileri ve selahiyetleri bu tüzüğün 14, 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtildiği şekilde uygulanır. Ancak şubelerin şube açma yetkisi yoktur.

Şube Denetim Kurulu
MADDE 22.-  Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetlemek üzere 3 asil ve 3 yedek Denetçi üye seçer.
İç denetim :
- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır.Genel kurul ve yönetim kurulunca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetçiler, Derneğin gelir ve giderlerini kontrol ederler. Denetçiler 6 ayda bir Yönetim Kuruluna temenni ve mütalaalarını yazılı olarak bildirirler. Denetçiler Genel Kurula karşı sorumludurlar. Bunun için iki yıllık denetlemelerinin neticelerini bir raporla Genel Kurula bildirirler. Denetçilerden birinin ayrılması halinde yedek Denetçi, Dernek Başkanı tarafından göreve çağrılır. Denetçilerin görev süresi görev aldıkları Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


Danışma Kurulu
MADDE 23.- Danışma Kurulu, Dernek ve Şubelerin Yönetim Kurullarından teşekkül eder. Danışma Kurulu, dernek merkez yönetim kurulu kararı ile uygun görülen tarihlerde toplantıya çağırılır. Danışma Kuruluna, Dernek ve Şube Başkanları mutlaka katılmalıdırlar. Her şubenin bir oy hakkı vardır. Dernek ve Şubelerin üyeleri bu toplantıya katılamazlar. Ancak özel durumlarda Danışma Kurulu kararı ile davet edilebilirler. Denetçiler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler.


Danışma Kurulunun Görevleri
MADDE 24.- Derneğin, bütün şubeleri ile ahenk içinde çalışması, uygulamaların aynı olması, koordinasyon ve standardizasyonun sağlanması için gerekli tavsiye kararlarını alır. Derneğin ve şubelerin yaptığı çalışmaları birbirlerine aktarmalarını ve uygulamaların tartışılmasını sağlar.

Danışma Kurulunun Çalışma Usulü
MADDE 25.- Dernek gündemini hazırlayarak en az 15 gün öncesinden şubelere gönderir. Danışma Kurulu, şubelerin en az yarısının ve Derneğin katılması ile toplanır. Kurula Dernek Başkanı Başkanlık eder. İki sekreter seçilir ve alınan kararlar bir deftere yazılır, imzalanır ve birer kopyası bütün şubelere gönderilir.

Danışma Kurulunun Yetkileri
MADDE 26.- Danışma Kurulu, Genel Kurulların üstünde ve tüzüğe aykırı karar alamaz. Genel Kurullara intikal ettirilmek üzere tavsiye kararı alabilir. Şubelerin faaliyetleri, kararları, bütçeleri ve uygulamaları burada görüşülüp tartışılır. Derneğin tümünü ilgilendiren konularla ilgili tavsiye kararları ve iş bölümü kararları burada alınır.
Danışma Kurulu bir şube kapatılması kararı aldığı takdirde, bu Dernek Genel Kuruluna intikal ettirilir. Dernek Genel Kurulu toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kararı ile şube kapatılabilir veya olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı alınabilir.
Danışma Kurulunun karar vereceği bir Derneğin tümünü ilgilendiren genel giderlere, bütün şubeler eşit olarak katılırlar ve bir ay içinde ödeme yapmak zorundadırlar


BEŞİNCİ BÖLÜM
Derneğin Gelirleri , Defterler , Fesih , Tüzük Tadilatı

Derneğin Gelirleri
MADDE 27-Derneğin Gelirleri Borçlanması Yardım ve işbirliği;

Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Genel Kurul Kararıyla benzer amaçlı derneklerden, isçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.
5072 sayilı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılıgı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alıindı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi bes yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastirilır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi  düzenlenir.                                                                                                                                     

Sandık kurma;

Dernek, tüzüğünde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.


Dernek görevlileri ve ücretleri;

Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılıgıyla yürütülür.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakki veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.
Derneğin gelirleri aşağıdaki şekildedir:
a) Üyelerden alınacak aidat, giriş ücreti ve bağışlar.
b) Özel ve Tüzel kişilerin bağışları.
c) Konser, bale, piyango, yemekler v.b. faaliyetlerden temin edilecek gelirler.
d) Her çeşit organizasyon gelirleri.
e) Yayın ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
f) Kamp ve gezilerden elde edilen gelirler.
g) Gayrimenkul ve kamping işletme gelirleri.
h) Pul, rozet ve Dernek amblemli eşya satışları gelirleri.
i) Banka faiz gelirleri.
j) Şube gelirleri.

Tutulacak Defterler
MADDE 28.- Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğünce tasdik ettirilmesi zorunludur. 
a)  Üye kayıt defteri,
b)    Karar defteri,
c)    Gelen ve giden evrak kayıt defteri,
d)    Gelir ve gider defteri,
e)    Alındı  belgesi kayıt defteri,
f)    Demirbaş defteri,
g)    Danışma kurulu karar defteri


Derneğin Feshi
MADDE 29.-
a) Derneğin 5253 sayılı Dernekler Kanununun 30 uncu maddesi gereğince mahkeme kararı ile feshine karar verilebilir.
b) Dernek Genel Kurulu, Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Bunun için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan  üye sayısı denetim ve yönetim kurulu üye sayısının iki katından az olmamak üzere  fesih konusu görüşülür. Kararın verilmesi zorunludur. Bu toplantıda 5 kişilik bir Tasfiye Kurulu seçilir ve Derneğin menkul ve gayrimenkul malları, benzer nitelikte bir Derneğe Genel Kurul kararı ile devir olunur.

Şube Feshi
MADDE 30.-a) Şubeler 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddeleri gereğince Mahkeme kararı ile feshine karar verilebilir.
b) Şube Genel Kurulu, bu tüzüğün 29 uncu maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde fesih kararı verebilir.
c) Dernek Genel Kurulu kararı ile Şubenin kapatılmasına karar verilebilir.
Şube fesih edildiği takdirde para, menkul ve gayrimenkul malları Derneğe devredilir.

Tüzük Tadilatı
MADDE 31.-  Tüzüğün tadilatı için yapılan teklif Danışma Kurulu tarafından tetkik edilerek, uygun görüldüğü takdirde ilk Dernek Genel Kurulu gündemine konur. Tüzük, Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin en az üçte iki ekseriyeti ile tadil olunur. Şubeler tüzük tadilatı yapamazlar. Ancak Danışma Kuruluna tadilat teklifinde bulunabilirler.

Disiplin Kurulu
MADDE 32.- Disiplin kurulu üç asil iki yedek üyeden oluşur.Disiplin Kurulu asil üyeleri yönetim kurulunda görev alamaz,Denetleme kurulunda görev alabilirler.

Disiplin Kurulunun Görevleri
MADDE 33.- Yönetim kurulu tarafından;Dernek üyelerinden dernek amaçları dışında davranışı tesbit edilen,derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışı tesbit edilen,üyeler arasında ikilik yaratacak davranışta bulunan,dernek web sayfasında üyeliğe yakışmayan ifadeler kullanan,dernek aleyhinde faaliyeti tesbit edilen üyelerin yönetim kurulu kararı ile sevk edilmesi durumunda disiplin kurulu yedi gün içerisinde toplanır, konuyu inceleyerek sonuca bağlar ve beş gün içerisinde raporunu yönetim kuruluna verir. Yukarıda ifade edilen davranış ve faaliyeti sabit görülen üye hakkında birinci defa uyarı cezası, aynı üyenin ikinci defa aynı davranış ve faaliyette bulunması halinde, dernek üyeliğinden ihracını talep eder. Disiplin kurulunun ihraç kararı verdiği üyenin üyeliği yönetim kurulu tarafından karar defterine geçirilerek üyeliği düşürülür.


Hüküm eksikliği
MADDE 34.- Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu  ile Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununun   ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 35.-Bu tüzük kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİNİN

Adı Soyadı                                         Görevi                                                 İmza 

H.Bülent  KARABONCUK                      Genel Başkan

M.Metanet  ÇULHAOĞLU                     Bşk.Yardımcıs

R. Cengiz ERGİN                                Genel Sekreter

K. Ferhat ÇAĞRI                                Sayman

R. Sabahattin ERGİN                           Üye

K. Yalçın  MENGÜ                               Üye

Özdemir SONSOY                              Üye

 

 


 

 

 

 


 

Komiteler Toplantısı yapıldı

 

6. Şubat 2013 tarihli Yemekli Toplantıda ve daha sonra e-mail aracılığıyla duyurduğumuz ''Komiteler Toplantısı'' 13.Şubat.2013 saat 14.00'de Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Ökmen'in ofisinde, Derneğimize tahsis edilen toplantı salonunda yapıldı.

 

Komiteler Toplantısı


Değerli Üyelerimiz

6. Şubat 2013 tarihli Yemekli Toplantıda ve daha sonra e-mail aracılığıyla duyurduğumuz ''Komiteler Toplantısı'' 13.Şubat.2013 saat 14.00'de Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Ökmen'in ofisinde, Derneğimize tahsis edilen toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı, Derneğimizin çalışmalarını daha aktif ve üyelerimizin de katılımıyla daha yaygın bir şekilde sürdürebilmek amacıyla hep birlikte belirlediğimiz konularda Komiteler oluşturmak ve bu Komitelerde çalışacak gönüllüleri tespit etmekti.

Toplantı, Başkanımız Bülent Karaboncuk’un  yaptığı, Türkiye'den ve Dünya'dan çarpıcı örnekler verdiği ve TKKD durum tespitini kapsayan sunumla başladı.

Toplantının ikinci bölümünde katılanlar fikirlerini ifade ettiler ve aşağıdaki konularda komiteler kurulmasının yararlı olacağı kararlaştırıldı. Toplantıya katılan üyelerimizden bir kısmı da bu konuda çalışmak istediklerini ifade ettiler. Ayrıca bazı üyelerimizin de çok yararlı olacağını ifade ederek onları da önerdiler.


Ayrıca konunun tüm üyelere duyurulması ve bu komitelerde çalışmak isteyen üyelerin Derneğimize müracaat ederek katılımcıların sayısının artırılmasının sağlanması da kararlaştırıldı.

Mevzuat Komitesi
1. Derneğimiz faaliyetlerini ilgilendiren konularda değişen şartları düzenli olarak takip ederek üyelerimizi kamp ve karavancılık mevzuatı konularında bilgilendirmek amacıyla Mevzuat Komitesi, (Oğuz Tokalak, Bahri Öktem, Sami Cebeci).

Teknik Bilgiler Komitesi
2. Üyelerimizin karşılaşacağı teknik konularda başvurabilecekleri ve aynı zamanda güncel gelişmeleri takip ederek üyelerimizi bilgilendirmek üzere Teknik Bilgiler Komitesi, (Oğuz Tokalak, Sami Cebeci, Doğan Özcan).

Kamu İlişkileri Komitesi

3. Derneğimizi ve üyelerimizi direkt ilgilendiren konular Kamu Kurum ve Kuruluşları ile doğrudan temasta olarak sorunlarımızın çözülmesi amacıyla çalışmak üzere Kamu İlişkileri Komitesi, (Bahri Öktem, Orhan Kalkan).

Gençlik Aktiviteleri Komitesi

4. Derneğimizde gençlerin daha fazla yer almaları ve aktivitelere daha çok katılmalarını sağlama çalışmaları yapmak üzere Gençlik Aktiviteleri Komitesi, (Yalçın Mengü. Habip Yanç ).

İletişim ve Tanıtım Komitesi
5. Derneğimizin tanıtılması ve hem üyeler arasında, hem de kamu oyu ile iletişimin daha fazla sağlanmasını sağlamak üzere İletişim ve Tanıtım Komitesi, (Ali Ökmen, Doğan Özcan).

Kamping Projeleri Komitesi
6. Derneğimize müracaat eden kamping kurmak isteyen kişilerin taleplerine cevap verecek  Kamping Projeleri Komitesi, (Mete Darcan, Sami Ataoğlu).

Sosyal Faaliyetler Komitesi

7. Derneğimizin sosyal faaliyetlerini daha aktif hale getirmek, geziler, yemekler düzenlemek, müzik, folklor ekipleri kurmak ve özellikle eşlerle ilişkileri daha aktif hale getirmek üzere Sosyal Faaliyetler Komitesi, (Habip Yanç, Hidayet Ünal, Ender Güney, Ferhat Çağrı, Sami Cebeci, Gönül Tavzar).

 

 


 

 

NİKSAR RALLY KATILIM LİSTESİ

Güncelleme: 14 MAYIS 2013

1- Münir Havlioğlu - Hatice Havlioğlu - Çekme Karavan - ANKARA
2- Habib Yanç - Seyhan Yanç - Motokaravan- ANKARA
3- Cem Ayaroğlu - Hale Ayaroğlu - Motokaravan - ANKARA
4- Ender Güney - Çiğdem Güney -Eda Güney - Motokaravan- ANKARA
5- Sami Ataoğlu -Ayfer Ataoğlu - Motokaravan -ANKARA
6- Tunca Ataoğlu -Göze Ataoğlu - Derin Ataoğlu - Bunqalow - ANKARA
7- Oğuz Tokalak - Lale Tokalak - Motokaravan - ANKARA
8- Alev Diker - Hatice Diker - Motokaravan - ANKARA
9- Doğan Özcan -Aysel Özcan  -Çadır - ANKARA
10- Hidavet Ünal - Nevin Ünal - Motokaravan - ANKARA
11- Reha Kutal - Mervem Sözen - Çekme Karavan - ANKARA
12- Gönül Tavzar - Öğretmenevi - ANKARA
13- Bülent Karaboncuk - Sema Karaboncuk - Motokaravan - ANKARA

14- Togan Batur Gürbüzer - Motokaravan - ANKARA

15- R. Cengiz Ergin - Ayşegül Ergin - Motokaravan - ANKARA

16- Mete Darcan - Motokaravan - ANKARA

17- Sabahattin Ergin - Selma Ergin - Motokaravan - ANKARA

18- Bahri Öktem - Güzin Öktem - Çekme Karavan - ANKARA

19- Fikri Akgün - Suna Akgün - Motokaravan - BURSA

20- Rifat Poşpoş - İffet Poşpoş - Motokaravan - ANKARA

21- Erdal Ötügen - Motokaravan - İSTANBUL

22- Sami Cebeci - Hava Cebeci - Motokaravan - ANKARA

23- İlhan Yılmaz - Canan Yılmaz - Merve Yılmaz - Özge Yılmaz - Motokaravan - ANKARA

24- Ahmet Hamdi Beştaş - Gülnur Beştaş - Öğretmenevi - ANKARA

25- Ferhat Çağrı - Dilek Çağrı - Öğretmenevi - ANKARA

26- Yalçın Mengü - Ülkü Mengü - Motokaravan - ANKARA

27- Engin Tanyıldızı - Saadet Tanyıldızı - Motokaravan - ANKARA

28- Ömer Koç - Nermin Koç - Motokaravan - ANKARA

29- Mehmet Aygar - Nurcan Aygar - Motokaravan - ANKARA


 


 


 

02 MAYIS 2012 Çarşamba günü saat 12:30’da ki Aylık Öğle yemeğimiz 3 misafir ve 22 üyemizin katılımıyla  yapıldı. Toplantımızda, Niksar gezisi ve Hollanda rally'si hakkında bilgi sahibi olduk.

 

 

(Gelecek toplantımız 06 HAZİRAN 2012 Çarşamba günü saat 12.30’da)

 

Toplantıya katılanlar:


Gönül Tavzar, Mete Darcan, Sabahattin Ergin, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Rıfat Poşpoş, Ender Güney, Cahit Sungun, Namık Pusat, Deniz Karaboncuk, İsmet Altınbaş, Cengiz Ergin, Ferruh Yavuz, Meftun Çanga, Ömer Koç, Erden Erkam, Oğuz Tokalak, Engin Tanyıldızı, Sabahattin İlgili, Orhan Kalkan, Gül Ünsal

 

 

Misafirler:


Ercan Kuşçu, Hüseyin Kabaksız, Naci Yıldırımer


 


 

 

04 NİSAN 2012 Çarşamba günü saat 12:30’da ki Aylık Öğle yemeğimiz 7 misafir ve 30 üyemizin katılımıyla  yapıldı. Toplantımızda, Başoğlu Karavan AŞ tarafından üretilen “Caretta” tipi çekme karavanlar hakkında bilgi sahibi olduk. Başoğlu Karavan AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altuğ Başoğlu, yaptığı sunumda şirket ve “Caretta”ların üretimi hakkında geniş bilgi verdi. Yemekten sonra, Adapazarın’dan getirdiği “Caretta” çekme karavanın yanına giderek yakından incelemek fırsatını bulduk. “Caretta” yoldan geçen vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

 


 

Toplantıya katılanlar:

Gönül Tavzar, Bülent - Sema Karaboncuk, Sabahattin Ergin,Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Rıfat Poşpoş, Ender Güney, Cahit Sungun, Namık Pusat, Cengiz - Ayşegül Ergin,  Meftun Çanga, Ahmet Taşkın, Berkin - Ayça Salancı, Habip Yanç, Metanet Çulhaoğlu, Oğuz Tokalak, Sebahattin ilgili, Togan Gürbüzer,Reha Kutal, Mete Darcan, Yahya Kabak, Hidayet Ünal, Erden Erkam, Hakkı - Melda Akkan, Osman Tuğcu, Süha Sözeri, Orhan Kalkan, Ferruh Yavuz, Nermin - Ömer Koç

 

Misafirler:

Mehmet Başkaya, Ali Ergin, Çavlan Başarır, Esen Faruk Özsan, Kerem Burak, Özgür Yıldırım, Gül ünsalGenel Kurul Toplantımızı yaptık

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin aylık yemekli toplantıları her geçen gün daha da ilgi görerek devam ediyor. Her ayın ilk Çarşamba günü bir araya gelen Dernek Üyeleri bir yandan özlem gideriyorlar bir yandan da yurt içi ve yurt dışındaki kamp-karavan dünyasından haberdar oluyorlar.


29 ŞUBAT 2012 Çarşamba günü saat 12:30’daki Aylık Öğle yemeğimizden sonra Olağan Genel Kurul Toplantımızı yaptık. Gündem maddelerinin görüşülmesi sonucunda yapılan seçimlerde, 2012 -2014 yılında görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurullarına şu üyelerimiz seçildi:

Yönetim Kurulu (Asil)
1 Bülent Karaboncuk
2 Metanet Çulhaoğlu
3 Cengiz Ergin
4 Ferhat Çağrı
5 Sabahattin Ergin
6 Ali Ökmen
7 Meftun Çanga
Yönetim Kurulu (Yedek)
1 Uğur Sayal
2 Özdemir Sonsoy
3 Doğan Özcan
4 Hidayet Ünal
5 Yalçın Mengü
Denetim Kurulu (Asil)
1 Namık Pusat
2 Cahit Sungun
3 Sebahattin İlgili
Denetim Kurulu (Yedek)
1 Salahattin  Arslan
2 Berkin Salancı
3 Bülent Ergin

 

 


 

 

Toplantıya katılanlar:


Gönül Tavzar, Bülent Karaboncuk, Sabahattin Ergin,Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Cem Ayaroğlu, Rıfat Poşpoş, Ender Güney, Cahit Sungun, Namık Pusat, Deniz Karaboncuk, İsmet Altınbaş, Cengiz Ergin,  Meftun Çanga, Ahmet Beştaş, Ahmet Taşkın, Ali Ökmen, Berkin Salancı, Habip Yanç, Metanet Çulhaoğlu, Mustafa Gül, Oğuz Tokalak, Bülent Koçoğlu, Özdemir Sonsoy, Sebahattin ilgili, Togan Gürbüzer,


 

 


 

 

01 ŞUBAT 2012 Çarşamba günü saat 12:30’da ki Aylık Öğle yemeğimiz 2 misafir ve 23 üyemizin katılımıyla “biz bize” bir toplantı olarak yapıldı.

 

Genel Başkanımız Bülent Karaboncuk toplantıyı açarak yeni üyemiz Ferruh Yavuz’a üyeliğe kabul yazısı, Üyelik Sertifikası ve 2012 yılı CCI Kartı’nı verdi.


Misafirlerimizi tanıttıktan sonra, Ankara’da kurulması planlanan kamping çalışmaları ile ilgili bilgi verdi .
Niksar belediye Başkanı’nın davet yazısı üzerine Niksar’a yapılan geziye Mete Darcan  ve Sabahattin Ergin’in katıldıklarını ifade etti. Mete Darcan gezi ile ilgili bilgi verdi ve Niksar Belediye Başkanı’nın bir Kamping kurulması için her şeyi yapacağı müjdesini verdi. 23 Nisan’da bölgeye bir gezi yapılması konusunda çalışılmasına karar verildi.


Genel Başkanımız Bülent Karaboncuk Derneğimizin  18 Şubat’ta yapacağı “Yeni Yıl Müzikli Gece” ile ilgili bilgi verdi. Gecenin Ankara Tenis Kulübünde saat 19.30’da yapılacağını duyurdu.Mete Darcan’ın bu konuda tüm organizasyonu yapacağını bildirdi.


Haziran ayında Hollanda ve hemen sonrasında Hırvatistan Rally’leri olduğu hatırlatıldı.
Daha sonra, Niksar’ın tanıtılması ile ilgili filmler seyredildi ve üyelerimize üyemiz Ali Ökmen tarafından gönderilen hediyeler dağıtıldı . Toplantı 29 Şubat 2012 Çarşamba günü buluşulmak üzere sona erdi.


 


 

Toplantıya katılanlar:


Gönül Tavzar, Mete Darcan, Alev Diker, Bülent Karaboncuk, Sabahattin Ergin,Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Cem Ayaroğlu, Rıfat Poşpoş, Ender Güney, Hidayet Ünal, Cahit Sungun, Namık Pusat, Deniz Karaboncuk, İsmet Altınbaş, Mehmet Aygar, Cengiz Ergin, Ferruh Yavuz, Meftun Çanga, Ömer - Nermin Koç, Erden Erkam

 

 

Misafirler:


Nevin Karakütük, Metin Şendoğdu

 

 
 

04 OCAK 2012 Çarşamba günü saat 12:30’da ki Aylık Öğle yemeğimiz 1 misafir ve 30 üyemizin katılımıyla “biz bize” bir toplantı olarak yapıldı.

 

Genel Başkanımız Bülent Karaboncuk toplantıyı 2012’nin sağlık, mutluluk ve barış getirmesi dilekleriyle açtı.

Misafirimizi tanıttıktan sonra, Ankara’da kurulması planlanan kamping çalışmaları ile ilgili bilgi verdi . Daha sonra, davet üzerine gittiği Rusya’da, kamp-karavan turizminin geliştirilmesi için  “devlet+dernek işbirliği”nin mükemmel bir şekilde gelişme gösterdiğini, modern kampinglerin ardı ardına açıldığını, bu çalışmalar sayesinde Rusya’nın Avrupa standartlarını çok yakında yakalayacağını belirtti. Rusların  çok soğuk kış koşullarında bile karavan turizmine gönül verdiklerini bir sunum ile gösterdi.

 

Habip Yanç, Derneğimizin  18 Şubat’ta yapacağı “Yeni yıl müzikli gece”si” ile ilgili bilgi verdi., Mete Darcan bir haftasonu kış gezisi yapılması konusunda öneride bulundu ve Çamkoru’ya gidilmesi için program yapılması kararlaştırıldı.

 

Daha sonra, Rusya, Avustralya ve Arap ülkelerindeki kamp-karavan turizmi ile ilgili filmler seyredildi ve üyelerimize Derneğimizin armağanı yeni yıl takvimleri ve cep ajandaları dağıtıldı . Toplantı 01 Şubat 2012 Çarşamba günü buluşulmak üzere sona erdi.

 

 

 

Toplantıya katılanlar:


Gönül Tavzar, Mete Darcan, Alev Diker, Bülent Karaboncuk, Sabahattin Ergin,Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Özdemir Sonsoy, Doğan Özcan, Oğuz Tokalak, Cem Ayaroğlu, Rıfat Poşpoş, Ender Güney, Hidayet Ünal, Cahit Sungun, Namık Pusat, Habip Yanç, Metanet Çulhaoğlu. Mustafa Gül, Mehmet - Nurcan Aygar, Sami - Ayfer Ataoğlu, Halil Atay, Ahmet Beştaş, Ömer - Nermin Koç, Sabahattin İlgili, Serdar Tan, Erden Erkam

 

 

Misafir:

Fatih Atalay


  

 

07 ARALIK 2011 Çarşamba günü saat 12:30’da ki Aylık Öğle yemeğimiz 5 misafir ve 21 üyemizin katılımıyla “biz bize” bir toplantı olarak yapıldı. Bir önceki toplantıda ifade edildiği üzere Hamsili bir yemek yenildi.


Genel Başkanımız “2011 yılının son toplantısı ” olarak nitelediği toplantıyı açtı. Misafirleri tanıttı. FICC Yönetim Kurulu Toplantısı için gittiği yurt dışından yeni geldiğini belirtti. Derneğimizin promosyonlarının önümüzdeki toplantıda dağıtılacağını bildirdi.


Genel Başkanımızın söz vermesi ile Genel Başkan Yardımcımız  Metanet Çulhaoğlu, 2013 yılı FICC Dostluk Rally’sinin  Adana İli Ceyhan ilçesinde yapılması için ilgili belediye ile temas kurulduğunu ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.


Genel Sekreter Cengiz Ergin 2012 yılında yurt dışında yapılacak Rally’lerle ilgili bilgi verdi. Mete Darcan Prag Rally'si dönüşünde Alp Dağlarının zirvesinden karavanların süzülerek inişini sergileyen büyük fotoğrafı derneğe hediye etti.


Toplantı yepyeni bir pratik karavan sistemi olan “SwissRoomBox” gösterisinin ve Nina Mouskouri’nin müziği eşliğinde bir İstanbul belgeselinin izlenmesi ile son erdi.

 

 

Toplantıya katılanlar:


Gönül Tavzar, Mete Darcan, Alev Diker, Bülent Karaboncuk, Sabahattin Ergin, Cengiz Ergin, Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Oğuz Tokalak, Engin Tanyıldızı,  Cem Ayaroğlu, Rıfat Poşpoş, Ender Güney, Hidayet Ünal, Cahit Sungun, Meftun Çanga, Namık Pusat, Habip Yanç, İsmet Altınbaş, Metanet Çulhaoğlu.

 

Misafirler:


Vicdan Koç, Yener Noyan Pekmen, Hasan Zümreoğlu, Ferruh Yavuz, Fahri Arslan


 

 


 


02 KASIM 2011 Çarşamba günü saat 12:30’da ki Aylık Öğle yemeğimiz 1 misafir ve 18 üyemizin katılımıyla biz bize bir toplantı olarak yapıldı.

 

Genel Başkanımız “2011 yılının son toplantılarından birisi ancak yaz tatilinden sonra bizlerin ilk toplantılarından birisi” olarak nitelediği toplantıyı açtı. Gündemi “herkes tatilden sonra Ankara’ya dönünce neden buradayım diye soruyor bu soruya cevap arayalım, bunun içinde herkes gezdiği gördüğü yerler hakkında bilgi versin” diyerek belirledi.

 

İlk sözü alan Erden Erkam, tatile Akçakıl Kamping’de başladığını ve daha sonra Türkiye’nin üçüncü büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü kenarındaki Kamping hakkında bilgi verdi.

 

Rıfat Poşpoş Marmaris’teki Boncuk Kamping hakkında bilgi verdi.

 

Cengiz Ergin Pamukkale’nin yeni halinin, Ödemiş Gölcük Yaylasının ve özellikle orada bulunan Birgi Beldesinin mutlaka görülmesini önerdi.

 

Mete Darcan Prag Rally’si dönüşü orada tanıştıkları bir Türk Karavancının kendilerine gösterdiği yakınlık ve bilgilendirmesi ile İsviçre- İtalya üzerinden Yunanistan’a geldiklerini, bizim tarihimizde önemli bir yer tutan Parga ve Preveze’yi gezdiklerini anlattı.

 

Genel Başkanımız bir dahaki toplantının 7 Aralık 2011’de yapılacağını ve menüde Hamsi olacağını söyleyerek katılımın artmasını temenni etti ve toplantıyı bitirdi.

 

Toplantıya katılanlar:

Erden Erkam, Gönül Tavzar, Mete Darcan, Alev Diker, Bülent Karaboncuk, Sabahattin Ergin, Cengiz Ergin, Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Oğuz Tokalak, Engin Tanyıldızı, Orhan Kalkan, Berkin Salancı, Cem Ayaroğlu, Rıfat Poşpoş, Ahmet Beştaş, Ender Güney

 

Misafir:

Erkan savaş

  

 

 

 

 


 

“2013 Dostluk Rally”sinin Türkiye’de organizasyonu Derneğimize verildi.


 

Portekiz’deki “Rally”nin kapanış gecesinde,  2013 yılında yapılacak “Dostluk Rally’”sinin Türkiye’de, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin öncülüğünde yapılması konusunda tavsiye kararı alındı ve karar Başkan Bülent Karaboncuk’a sunuldu.

 

“2013 Dostluk Rally”sinin Türkiye’de organizasyonu Derneğimize verildi.

Portekiz’deki “Rally”nin kapanış gecesinde,  2013 yılında yapılacak “Dostluk Rally’”sinin Türkiye’de, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin öncülüğünde yapılması konusunda tavsiye kararı alındı ve karar Başkan Bülent Karaboncuk’a sunuldu.

 

 

 

 

F.I.C.C’nin. himayesinde her yıl farklı ülkelerde, İtalyan Kamp ve Karavan Derneği tarafından düzenlenen “3. Friendship Rally” “ 3. Dostluk Rally”si  bu yıl Portekiz’de Odemira -Zmar Eco Camping’de yapıldı. Rally’e F.I.C.C. üyesi  ülkelerden Kanada, Çin, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Türkiye’den kampçılar katıldı. Rally’de,Türkiye Kamp ve Karavan Derneği olarak Ülkemizi Başkanımız Bülent Karaboncuk, Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Ergin, Üyelerimiz Mete Darcan ve Deniz Karaboncuk temsil ettiler.  4 gün süren Rally’de konuklar muhteşem Zmar Eco Camping’de (www.zmar.eu ) konakladılar. Rally’nin kapanış gecesinde,  2013 yılında yapılacak “Dostluk Rally’”sinin Türkiye’de, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin öncülüğünde yapılması konusunda tavsiye kararı alındı ve temenni kararı Başkan Bülent Karaboncuk’a sunuldu. (Mayıs 2011)

 

Portekiz’deki “Rally”nin kapanış gecesinde,  2013 yılında yapılacak “Dostluk Rally’”sinin Türkiye’de, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin öncülüğünde yapılması konusunda tavsiye kararı alındı ve karar Başkan Bülent Karaboncuk’a sunuldu.

 

 


 

NİKSAR GEZİSİ VE KAMPİNG AÇILIŞ PROGRAMI

Sayın Üyelerimiz,
Niksar’a yapacağımız gezi ve Kamping açılış programını bilgilerinize sunuyoruz.


10 Mayıs 2012 Perşembe  (Ankara  -Sungurlu  170 km)
Sabah saat 10.00’da BAUHAUS Park Yeri önündeki caddede buluşuyoruz ve hareket ediyoruz. Sungurlu’ya 5 km kala Mavi Ocak Otel-Restoran-Kamping’e saat 13.00 dolaylarında varıyoruz. Otomobille gelen üyelerimiz otele, karavanlarıyla gelenler otelin bahçesindeki kampinge yerleşiyor.
Öğle ve akşam yemekleri otelde yenebilir.
11 Mayıs 2012 Cuma  (Sungurlu – Amasya – Niksar  310 km)
Sabah saat 9.00’da hareket ediyoruz. Saat 12.30 civarı Amasya’ya varıyoruz.(190 km) Öğle yemeği
için serbest zaman. Saat 14.00’de Amasya’dan hareket ediyoruz. Saat 17.00 civarı Niksar’a varıyoruz.
(Amasya - Niksar 120 km.)
Niksar’a eskort eşliğinde girerek Belediye Binasının bulunduğu caddede, ilgililer tarafından davul-zurna, ile karşılanarak folklor ekibi ile bütünleşiyoruz. Meşhur Niksar Evi’nde  ikram edilecek çay ile yöresel böreği tadarak yorgunluğumuzu üzerimizden atıyoruz
Daha sonra otelde konaklayacak olan üyelerimizi  Nuri Park Otel’e yerleştiriyoruz ve kampingin bulunduğu Çamiçi Yaylasına hareket ediyoruz. ( Kamping – Niksar arası 20 dakika )
12 Mayıs 2012 Cumartesi
Sabah kahvaltı sonrası saat 10.00’da, Niksar Belediyesi’nin tahsis edeceği bir minibüs kampinge gelerek bizleri alıyor ve Nuri Park Otel’e götürüyor. Otelde kalan üyelerimiz ile buluşarak Niksar’ı
Belediye tarafından görevlendirilen gönüllü bir rehber eşliğinde gezmeye başlıyoruz.
Öğle yemeğimizi Belediyenin ikramı olarak, Niksar Evi’nde açık büfede yöresel yemekleri bir kere daha tatmak imkanını buluyoruz.
Yemekten sonra şehri gezmeye devam ediyoruz. Akşam yemeğini “Yağıbasan Medresesi’ndeki Restoranda müzik eşliğinde kendi imkanlarımızla yiyoruz.
13 Mayıs 2012 Pazar
Sabah saat 11.00’de,  tahsis edilen minibüs, Nuri Park Oteli’ne gelerek, otelde kalan üyelerimizi Kamping’e getiriyor.
Saat 14.00’de “Kamping Açılış Şöleni” Şölen çeşitli ikramlar, müzik ve folklor gösteri içinde, büyük bir coşku içinde geçiyor ve  Niksar’ın bir Kampinge kavuşmasının mutluğunu yaşıyoruz.
Gece otelde konaklayan üyelerimizi minibüsle  Niksar’a gönderiyoruz.
14 Mayıs 2012 Pazartesi
Sabah saat 10’da Kamping’i terk ederek Niksar’a dönüyoruz. Otel’deki üyelerimiz ile buluşuyor ve bize bu güzel yöreyi tanıma imkanını veren başta Belediye Başkanımız Sayın Duran Yadigar ve diğer tüm ilgililere teşekkürlerimizi sunarak veda ediyoruz ve bundan böyle hepimiz birer
“Niksar Gönüllüsü” olarak Ankara’ya dönüyoruz.


Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Üyeleri, Çek Cumhuriyeti’ndeki Prag  Rally’sini  başarı ile tamamlayıp Yurda döndü

 

Rally’e, 8 motokaravan, 1 çekme karavan, 1 otomobil + çadır, toplam 10 unit ,
19 büyük 3 çocuk olarak 22 üyemiz katıldı. Gidiş güzergahı olarak İpsala’dan çıkıldı, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, dönüşte Orta Avrupa ülkeleri, İtalya’dan gemi ile Yunanistan’a geçilerek Türkiye’ye dönüldü. Yolculuk tam bir ay sürdü.

 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Üyeleri, Çek Cumhuriyeti’ndeki Prag  Rally’sini  başarı ile tamamlayıp Yurda döndü

05 - 14. 2011 Ağustos tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag  şehrinde yapılan 77. Uluslararası F.I.C.C Rally’sine katılan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği (TKKD) üyeleri, bir ay süren ve hatıralarla dolu olan yolculuklarını tamamlayarak yurda döndüler.

Gidiş güzergahı olarak İpsala’dan çıkıldı, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, dönüşte Orta Avrupa ülkeleri, İtalya’dan gemi ile Yunanistan’a geçilerek Türkiye’ye dönüldü. Yolculuk tam bir ay sürdü.

TKKD Başkanı ve Rally’de yapılan Genel Kurul toplantısında FICC Yönetim Kuruluna yeniden 3 yıl için seçilen Bülent Karaboncuk, Rally’e 8 motokaravan, 1 çekme karavan, 1 otomobil + çadır, toplam 10 unit 19 büyük 3 çocuk olarak 22 üyemizin  katıldğını belirterek.şunları söyledi:
“Ülkemizi temsil etmek üzere, çoluk çocuk büyük bir heyecanla gittik. Etapları mümküm olduğunca kısa tuttuk. Bir ay süren yolculuğumuz süresince toplam 12 ülkeden geçtik. Prag’daki 10 günlük Rally süresince 32 ülkeden gelen binlerce dünya kampçı ve karavancılarıyla dostluklarımızı paylaştık. Bu Rally’ler, dünya kampçı ve karavancılarının birbirlerini yakından tanımaları, ülkelerini tanıtmaları ve dostluk alış verişinde bulunarak dünya barışına katkıda bulunabilmeleri için çok büyük  fırsat oluyor. Yeni dostlar edindik. Bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Ülkemizin tanıtılmasına ve turizm potansiyeline katkıda bulunduk.”

 

 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyeleri, Rally’den sonra,  çeşitli Avrupa ülkeleri üzerinden yurda dönüş yaparak o ülkeleri de yakından tanımak imkanını buldular.
Çek Cumhuriyetine giden Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyeleri şunlar:
Bülent-Sema Karaboncuk, Metanet-Gülnur Çulhaoğlu, Salahattin-Münevver Arslan, Cem-Hale Ayaroğlu,
Mete Darcan, İsmet Altınbaş, Hidayet-Nevin-Esra Ünal, Yağmur Seber, Meftun-Didar-Buse Çanga, Reha-Ulya Kutal, Meryem Turan, Ahmet Beştaş, Gülnur Doyran
( Eylül 2011 )

  

Ankara’da yerli ve yabancı turiste hizmet  verecek bir kampingin kurulması için girişimler hızlandı.

Avrupa Başkentleri içinde kampingi olmayan tek başkent Ankara’nın, yerli ve yabancı karavancılara hizmet verebilecek bir kampinge sahip olabilmesi için yapılan çalışmalara hız verildi.
Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin bu konuda senelerdir ısrarla sürdürdüğü çabalar ele alınmaya başlandı.
Ankara Turizminin geliştirilmesi ve Ankara’nın Tanıtılması amacıyla   “Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları” çerçevesinde yapılabileceklerin görüşüldüğü ve Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muharrem Tuna’nın organize ettiği toplantıda bu konunun ciddi şekilde ele alınması kararlaştırıldı.Toplantıya  Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nden Genel Sekreter Cengiz Ergin ve Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Ergin katıldılar.
Toplantının diğer katılımcıları Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Büyükhanlı Park Hotel, Sheraton Hotel ve Hotel Midi, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ankara Turist Rehberleri Derneği, Ankara Kalesi Derneği, Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı, Uluslar arası Skal Dernekleri, Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı, Ankara Reklamcılar Derneği, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Altındağ Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi yetkilileri idi.
Toplantının ana amacı olan Ankara’nın tanıtılması ve var olan Turizm Potansiyelinin daha da artırılması konularında katılımcıların ortaklaşa yapabilecekleri bir beyin fırtınası şeklinde tartışıldı.
Bu arada Türkiye Kamp ve Karavan Derneği tarafından Avrupa’da Kampingi olmayan tek başkentin Ankara olduğunu vurgulandı ve bu konuda proje geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara her türlü desteği verebileceği ifade edildi.. Belediyelerin bu konuda önemli ve öncü bir rolü olduğu belirtilerek hem imar planlarında kamping yerlerine yer verebileceklerine hem de özellikle arazisi uygun olan konaklama tesislerine ruhsat verilirken belirli bir ölçekte Kamping oluşturma zorunluluğu getirilebilecekleri önemle belirtildi.
Türkiye Kamp ve Karavan Derneği tarafından tüm öne sürülen görüşler büyük ilgi gördü.  Özellikle Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı yetkilileri ve Altındağ Belediyesi yetkilisi bu konuda mutlaka işbirliği yapmak istediklerini ısrarla vurguladılar. Doç. Dr. Muharrem Tuna da Kamping konusunda her türlü desteği sağlamak için girişimlere hemen başlanacağını ifade etti.
Temmuz 2011 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Üyeleri Prag yolunda

Bir grup Dernek üyemiz Prag'a hareket ederken

05-14 Ağustos tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag  şehrinde yapılan 77. Uluslararası F.I.C.C Rally’sine katılan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği (TKKD) üyeleri, yaklaşık bir ay sürecek olan yolculuklarına başladılar. Üyeler, Rally’e 19 büyük 3 çocuk, 8 motorlukaravan, 1 çeke karavan ve 1 otmobil+ çadır olmak üzere 10 ünit olarak, katılacaklar.
 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Üyeleri Prag yolunda

05 - 14. 2011 Ağustos tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Prag  şehrinde yapılan 77. Uluslararası F.I.C.C Rally’sine katılan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği (TKKD) üyeleri, yaklaşık bir ay sürecek olan yolculuklarına başladılar.

 

TKKD Başkanı ve F.I.C.C. Yönetim Kurulu üyesi Bülent Karaboncuk, Rally’e 8 motorlukaravan, 1 çekme karavan ve 1 otomobil+ çadır olmak üzere 10 ünit olarak katıldıklarını belirterek şunları söyledi:

 

“Ülkemizi temsil etmek üzere, çoluk çocuk büyük bir heyecanla gidiyoruz. Ekipte 19 büyük 3 cocuk var. Etapları mümküm olduğunca kısa tuttuk. Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan’dan geçerek Çek Cumhuriyeti’ne varmış olacağız. Prag’daki 10 günlük Rally süresince 39 ülkeden gelecek olan binlerce dünya kampçı ve karavancılarıyla dostluklarımızı paylaşacağız.Bu Rally’ler, dünya kampçı ve karavancılarının birbirlerini yakından tanımaları, ülkelerini tanıtmaları ve dostluk alış verişinde bulunarak dünya barışına katkıda bulunabilmeleri için çok büyük  fırsat oluyor. Bayrağımızı, gururla dalgalandıracağız”.

 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyeleri, Rally’den sonra,  çeşitli Avrupa ülkeleri üzerinden yurda dönüş yaparak o ülkeleri de yakından tanımak imkanını bulacaklar.

 

Çek Cumhuriyetine giden Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyeleri şunlar:
Bülent-Sema Karaboncuk, Metanet-Gülnur Çulhaoğlu, Salahattin-Münevver Arslan, Cem-Hale Ayaroğlu,
Mete Darcan, İsmet Altınbaş, Hidayet-Nevin-Esra Ünal, Meftun-Didar-Buse Çanga, Reha-Ulya Kutal, Meryem Turan, Ahmet Beştaş, Gülnur Doyran

 

Temmuz 2011 

77.  FICC Rally Prag Bilgileri

Rally Tarihi: 05 – 14. Ağustos. 2011


Rally Katılım Ücreti:

Büyükler:
120,-- Euro/ Kişi + 100.-TL
Küçükler: (12-17 yaş) 60,-- Euro/Kişi 
Elektrik: 40,-- Euro

Son Müracaat Tarihi: 31.05.2011 (Sonraki müracaatlar %20 zamlı olacaktır.)

Turlar: 43- 63- Euro arası. (Turlarla ilgili bilgilere www.ficc2011.cz web sitesinden ulaşılabilinir)

Program:

05.08.2011

Varış ve Kayıt
Akşam Müzikli Eğlence 

06.08.2011

Saat 14.00’a kadar Varış ve Kayıt
17.00 Açılış Töreni
Akşam Eğlence  

07.08.2011

9.00 İsteyene Rehber Eşliğinde Tur
Akşam Eğlence

08.08.2011

9.00 İsteyene Rehber Eşliğinde Tur
Akşam Eğlence

09.08.2011

9.00 Spor Günü
Akşam Eğlence

10.08.2011

9.00 Turlar
FICC Genel Kurul Toplantısı

11.08.2011

9.00 Turlar
20.00 “Uluslar arası Gece”

12.08.2011

9.00 Turlar
19.00  Kapanış Töreni

13.08.2011

Katılımcıların Ayrılması
Akşam Eğlence

14.08.2011

Katılımcıların AyrılmasıPRAG RALLY GİDİŞ GÜZERGAHI


29 Temmuz Cumartesi Türkiye - Malkara’yı geçtikten sonra Keşan Kavşağına 1 km kala ÇAMLIBEL Restoran’ın oto parkında gece konaklama. 30 Temmuz sabahı saat .09’da IPSALA sınır kapısından Yunanistan’a giriş


31 Temmuz Pazar
Yunanistan - Asprovalta Camp (40.73578 23.71699)

01 Ağustos Pazartesi
Makedonya - Autocamp Bellevue USKUP (41.99657  21.55217)

02 Ağustos Salı
Sırbistan - Auto Camp Dunav BELGRAD (44.8776250 20.3563334)

03 Ağustos Çarşamba
Macaristan - AKAC-TANYA (47.2206612 19.4599833) veya Balaton Gölü Kıyısı

04 Ağustos Perşembe
Çek Cumhuriyeti -  Kemp Oaza  (49.2105786 16.4086264)

05 Ağustos Cuma
Çek Cumhuriyeti - PRAG CAMP AREA (50.1295944)  

(Temmuz 2011) 

 

61.FICC YOUTH RALLY – GENÇLİK RALLY’si – Helsinki – Finlandiya

21 – 25 Nisan 2011 tarihleri arası
Ucret:
104.- Euro
Rally Yeri: Stadion Hostel-Helsinki
Geniş bilgi için: www.ficcyouthrally2011.fi
Fiyata dahil olanlar:
Stadion Hostel’de konaklama, Helsinki turu, Rally programı, Easter yemeği
Müracaat: Türkiye Kamp ve Karavan Derneği    Son Müracaat: Süre dolmuştur.

3. FRENDSHİP RALLY / ARKADAŞLIK RALLY’si / Odemira - Portekiz

(FICC’nin himayelerinde)
29 Nisan - 02 Mayıs 2011 tarihleri arası
Ucret:
34.- Euro , Elektrik dahil / Bungalow: Günlük 2 kişi 65 Euro
Rally Sahası: Zmar Eco Camping
Geniş bilgi için: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Müracaat: Türkiye Kamp ve Karavan Derneği    Son Müracaat:  Süre dolmuştur.

(Şubat 2011) 

 

İmaj Karavan yeni işyerine taşındı

Bursa’da faaliyet gösteren İmaj Karavan yeni işyerine taşındı. Yeni adresi şöyle:

Çukurca Köyü, 4. Çelik Sokak No:10 - BURSA   Tel: 0224 2111680
(Hayvanat Bahçesi 2 km kuzeyinde, Çukurca İlköğretimin yanında)
Türkiye Kamp ve Karavan Derneği olarak, gönderdiğimiz kutlama ve başarı dileklerimize teşekkürlerini sunan İmaj Karavan’ın sahibi Aydın Kestane cevaben şöyle dedi:
“Teşekkürler..Bu inceliğiniz karşısında üretici olarak inanın, çok memnun olduğumu belirtmek isterim .Türkiye Kamp ve Karavan Derneği mensupları için artık Bursa’da, en azından servis ve tam anlamıyla kamping gibi olmasa da gece konaklayacak, elektrik, internet, güvenlik anlamında rahat edebileceğiniz bir mekan hazırlıyoruz .Bu işe gönül vermiş olan siz TKKD üyeleri misafirimizdir. Bekliyoruz.”
(Şubat 2011) 

“Motorlu karavanlar küçülüyor, çekme karavanlar daha lüks olarak büyüyor”

Almanya’nın Essen şehrinde her sene düzenlenen ve Avrupa’nın en çok ziyaret edilen fuarlarından biri olan “Reise + Camping” Kamp-Karavan Fuarında bu sene göze çarpan en önemli özelliklerden biri, Avrupa’da motorlu karavanların gittikçe küçülmesiydi.

Fuarı ziyaret eden, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Bülent Karaboncuk ile  Başkan Yardımcısı Metanet Çulhaoğlu izlenimlerini şu şekide  açıkladılar:

“Avrupa’nın en büyük fuarlarından biri olan bu seneki fuarda göze çarpan en önemli özellik motorlu karavanların gittikçe küçülmesi, buna karşılık çekme karavanların daha lüks ve büyümesi. Alkovenli  büyük motorlu karavanlar yerlerini gittikçe daha küçüklere bırakacak gibi gözüküyor. Çünkü bu seneki fuarda, panel van tipi motorlu karavanlar o kadar çoktu ki, fuardaki hollerin çoğunda bunlar teşhir edidi. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Ford Transit, Citroen Jumper gibi panel vanların birbirinden çok değişik planlanmış tipleri fuarı gezenlerin büyük ilgisini çekti.  Belli ki ekonomik kriz ve petrol fiyatları ister istemez kampçıların, karavancıların karşısına dikilmiş vaziyette. Buna karşılık çok lüks ve büyük çekme karavanlar vardı fuarda. Öyle gözüküyor ki, çok yakın bir zamanda, bu büyük çekme karavanlar, kampinglerde konuşlandırılarak, bizdeki yazlık siteler gibi, Avrupalıların sabit yazlık evleri olacak.”

(Mart 2011) 

Genç üyelerimizden Utku Ergin “Gençlik Rallysi”ne katılmak üzere Finlandiya’ya gitti

Genç üyelerimizden Utku Ergin Finlandiya’daki “Gençlik Rally”sine katılmak üzere Helsinki’ye gitti.
Utku Ergin, “61. FICC Youth Rally”sinde, Türkiye Kamp ve Karavan Derneğini ve ülkemizi temsil edecek.
FICC’nin her sene bir üye ülkesinde yapılan Rally’e  dünyanın 29 ülkesinden gelen gençler katılıyor
ve çeşitli etkinliklerle, arkadaşlık ve dostluk paylaşılıyor. 4 gün sürecek olan 61. FICC Youth Rally’si’nde gençler Helsinki’deki Station Hostel’de konuk ediliyorlar, çeşitli eğlence programlarıyla Finlandiya’yı tanımak imkanını buluyorlar.

(Nisan 2011)


Habib Yanç' ın TRT' deki belgeseli ilgi ile izleniyor

Üyemiz Habip Yanç’ın  TRT’nin Belgesel Kanalında yayına giren “Küre Dağları, Altındere Vadisi, Kaçkar Dağları, Karagöl-Sahara ve Hatila Milli Parkları ile Başkomutan Tarihi  Milli Parkları”nı anlatan 6 bölümlük belgeseli büyük ilgi ile izleniyor.

Belgesel meraklılarının 24 nisanda saat 12.00 ve 22.00’de TV başında TRT’nin Belgesel Kanalında olmalarını öneririz. (Yayın hafta boyunca birer saat ara ile devam edecek)

(Nisan 2011)

 


 

Pino Çekme Karavan’ın  4.50 modelini Ankara’da görebilirsiniz.

Üretimini İstanbul’da sürdüren Pino Karavan, 4.50’lik bir modelini  Ankara’lı karavancılara
tanıtmak üzere Başkent’e getirdi.
Aşağıdaki adreste bulunan Pino Karavan’ı, hafta içi mesai saatlerinde gidip incelebilir ve bilgi alabilirsiniz.
EMTİS Sanayi ve Tic Ltd. Şti.
Ostim, Kocasinan Sanayi Sitesi 13. Sokak No 35 Ankara  Tel: 385 85 83  - 354 79 07 
(Aralık 2010)


Casavan ve İmaj Karavan “Travel Turkey” Fuarında büyük ilgi gördü

İzmir’de yapılan “Travel-Turkey 2010 İzmir” Fuarına, ülkemizde Kamp-Karavan Turizmi sektöründe faaliyet gösteren iki firma katıldı. Bunlardan biri İstanbul’dan “Casavan Karavan Kiralama”  şirketi ile, Bursa’da karavan imalatı yapan “İmaj Karavan” idi. Her iki firmanın  yetkilileri, faaliyetleri hakkında bilgi verdiler, en yeni modellerini ziyaretçilere sunarak büyük ilgi gördüler ve fuarın çok başarılı geçtiğini söylediler.

Özellikle bu iki standı ziyaret etmek üzere İzmir’e giden Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Bülent Karaboncuk şöyle dedi:
“Bu tip fuarlara  kamp-karavan turizminde faaliyet gösteren firmaların katılması bizleri çok memnun ediyor. Çekme karavanlar olsun, motorlu karavanlar olsun büyük ilgi çekiyor ve fuar ziyaretçileri bu sektör yetkililerinden  geniş bilgi alma imkanına sahip oluyorlar. Biz de Dernek olarak karavan firmaların tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bundan sonraki fuarlarda birlikte olmayı planlıyoruz.” 
(Aralık 2010)


 


Kamping Sahipleri ve Karavan üreticileri ve kampçılar için bir imkan:

Portekiz’de 5 yıldızlı Eco Kampin’de “Arkadaşlık Rallysi”


Ükemizde Kamp-Karavan Turizmi sektöründe faaliyet gösteren kamping sahipleri,
sanayiciler, üreticiler ve karavancılar için bir fırsat olarak gördüğümüz bir olayı
dikkatlerinize sunuyoruz.

FICC üyesi olmamızdan dolayı, Türkiye Kamp ve Karavan Derneği ‘ne gönderilen duyuruda Portekiz’de yapılacak olan “3.Arkadaşlık Rally’si” ne (3rd Friendship Rally)  katılmamız istenmektedir.

29 Nisan – 02 Mayıs 2011 tarihleri arasında, FICC’nin himayelerinde ve İtalyan Karavan Derneği’nin organizasyonunda yapılacak olan bu Rally, Potkekiz’de  yeni hizmete giren beş yıldızlı Zmar-Eco Kampinginde olacak ve FICC’ye üye 29 ülkeden karavancılar gelecektir. Zmar Eco Kamping, mimari özellikleri, yapısı, kampçılara sunduğu hizmet ve imkanları ile  Avrupa’nın en iyi kampinglerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin organizasyonunda yapılacak olan bu  Rally’e katılmak isteyenler,  bu sektördeki  en mükemmel bir kampingi görmüş olacaklar, dünya kampçıları ile tanışacaklar, teknik gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulunacaklar, aynı zamanda gezilere de katılarak, dört gün gibi kısa bir süre için tatil yapma imkanını bulmuş olacaklardır.

Tabiatıyla, Türkiye’den Portekiz’e kısa bir süre için karavanlarla gitmek mümkün
olmadığı için, uçakla gidilip gelinecek, Zmar Kamping’de karavanlarda veya bungalovlarda konaklanacak ve aktivitelere katılınacaktır.

Böyle bir Rally’e katılmanın maliyeti, katılımcıların sayısı ile orantılı olduğundan
bu yazı ile birlikte bir maliyet çıkarmak mümküm olmamaktadır.

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği, organizasyon için gerekli çalışmaya
başlayabilmesi için, katılmayı düşünürseniz, lütfen Dernekle görüşme yapınız.
Bu görüşmeniz, geleceğinize dair bir taahhüt olmayıp sadece muhtemel
sayıyı belirlemek için olacaktır.

Tel: 0312 466 19 97   Faks 0312 428 85 83   e-mail  Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği, ülkemizde, bu sektörün gelişebilmesi için
tüm gayretini göstermektedir. Çok doğaldır ki, başarıya ulaşmak için, bu sektörde
faaliyet gösteren firmaların da, aynı dili konuşabilen ve aynı bakış açısı içinde olarak
Türkiye Kamp ve Karavan Derneği ile birlikte aynı kulvarda koşmaları gerekmektedir.

 


 

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyeleri Ankara-Hatay-Halep (Suriye ) gezisi’nden döndü

Bayram Tatilinden faydalanan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyelerinden bir grup, Ankara-Hatay-Halep (Suriye ) istikametli gezilerini tamamlayarak Ankara’ya döndü.

Güzergah üzerindeki ilk konaklama yeri olan Mut’ta, üyelerimizden Salahattin-Münevver Arslan çiftinin çiftlik evlerinde olağanüstü bir misafirperverlikle karşılanan grup, geceyi karavanlarında geçirdikten sonra Silifke üzerinden Taşucu’ na geldiler.

Taşucu’nda Akçakıl Kamping’de Yılmaz Karaaslan’ın yakın ilgisi, havaların yaz havasında geçmesi, kasım ayı içinde deniz zevkinin çıkarılması, geziye daha da  bir güzellik kattı.
İki gün burada konaklayan ekip, daha sonra Adana’ya giderek, Hekim Evi’nin Seyhan Nehri’ne bakan muhteşem manzaralı bahçesinde geceyi geçirdiler. İkinci gece, Adana Atlı Spor Kulübü’nün, nice kampinglere taş çıkarırcasına düzenlenmiş olan bahçesinde misafir edildiler.
Akçakıl Kamping’de ve Adana Atlı Spor Kulübü’nde “gastronomi uzmanı” karavancıların hazırladıkları “balık ve kebap geceleri” unutulmaz hatıralar arasında kaldı.
Suriye’ye geçmeden önce, Antakya’da, Hatay Has Otomotiv Tic. A.Ş. Mercedes Benz Satış-Servis’in evsahipliğinde, tesis bahçesinde konaklandı.
Daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye’ye geçildi ve 60 km’lik bir yolculuktan sonra Halep’e varıldı. İki gün Halep’i Arsan Seyahat Merkezi’nin organize ettiği turla gezen Türkiye Kamp ve Karavan Derneği üyeleri, Suriye’den çok enteresan izlenimlerle ayrıldılar. Herkesin ortak kanısı, bu tip ülkelerin de mutlaka görülmesi yönünde oldu.  
Son geceyi de Güney Doğu’nun incilerinden biri olan İskenderun’da, körfezdeki gemilere karşı konakladıkları Belediye Parkında geçiren karavancılar, gezinin bitmesinin burukluğu ancak katettikleri 1.700 km sonucunda sağlıkla geri dönmenin bilinci ile Ankara’ya ulaştılar. (25 Kasım 2010)
GEZİYE KATILANLAR: Metanet–Gülnur Çulhaoğlu, Bülent-Sema Karaboncuk, Cengiz-Ayşegül Ergin,
Onur-Gülsen Akın, Necati-Şefika Angın, Alper-Aliye-Gökçe Pişkin, Salaaddin-Münevver Arslan, Ertuğrul-
Gülay-Oğuzhan-Aslıhan Bılıkçı, Gönül Tavzar, Meliha Şirin, Reha Kutal, Engin-Saadet Tanyıldızı
(Geziye katılanların yorum ve izlenimleri, elimize geçtikçe Web Sitemizde yayınlanacaktır)

 

 


 

HALEP KALESİ


 

AKÇAKIL KAMPİNG


 

ADANA HEKİMEVİ


 

YÖRESEL KIYAFETLİ KIZLARLA


 

KARAVANLAR ÖNÜNDE SİNEMA ZEVKİ 

T E Ş E K K Ü R

Ankara – Halep, Suriye istikametli gezimiz süresince yakın ilgilerini gördüğümüz ve bizlerekapılarını açarak karavanlarımızla bahçelerinde konaklama imkanı sağlayan
ADANA HEKİM EVİ        --       ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ      --       HATAY HAS OTOMOTİV TİC. A.Ş.

Yönetici ve Personeline teşekkür ederiz
Türkiye Kamp ve Karavan Derneği

 


 

 

Aylık yemekli toplantılarımız devam ediyor

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin aylık yemekli toplantıları her geçen gün daha da ilgi görerek devam ediyor. Her ayın ilk Çarşamba günü bir araya gelen Dernek Üyeleri bir yandan özlem gideriyorlar bir yandan da yurt içi ve yurt dışındaki kamp-karavan dünyasından haberdar oluyorlar.


MAYIS ayı toplantımız yapıldı. Ankara Gezginler Gurubunun da katılımıyla ve yaptıkları sunumla çok renkli bir toplantı gerçekleştirildi. Her geçen gün artan üye sayımız ve misafirlerimizle birlikte olmak hepimizi çok mutlu etti. Ankara Gezginler Gurubu üyesi 13 misafir toplantımıza katıldı. Ankara Gezginler Gurubu Başkanı Sn. Timur Özkan önce Guruplarını ve faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı. Sonra da  Gurup olarak Amerika’da açtıkları ve Türkiye’deki bir çok şehrin muhteşem fotoğraflarından oluşan serginin slayt şovunu izledik. Bizim için gerçekten bir görsel ziyafet idi. Daha sonra, geleneksel hediye ve piyango çekilişimiz ile, Gurubun getirmiş olduğu ve kendi üyeleri tarafından hazırlanmış 10 adet belgesel nitelikli kitap Derneğimiz üyelerine kura ile dağıtıldı.

 

NİSAN ayı toplantımız çoşku içinde geçti. Her geçen gün artan üye sayımız ve misafirlerimizle birlikte olmak hepimizi çok mutlu etti. Toplantımızda İstanbul’dan gelen Çağrı Öztoprak tarafından
“Casavan Karavan Kiralama Firması”nın “Casavan Motorhome Rental” tanıtımı yapıldı. Firmanın sloganı olan “karavan keyfiyle Türkiye’nin güzelliklerini yaşayın” ile, tüm kampçılar tatil günlerini iple çekmeye başladılar. Aramıza yeni katılan üyelerimiz Ali Ökmen, Serdar Tan ve Serkan Koşok söz alarak kendilerini tanıttılar ve Başkan Bülent Karaboncuk’tan “üyelik sertifikalarını” aldılar. Daha sonra Alman Kamping Club (DCC) tarafından seçilen ve ödül alan Avrupa’daki “en iyi beş kamping” ile ilgili sunum izlendi. Avusturya, Fransa, Slovenya, Portekiz ve Almanya’da olan bu gibi güzel ve nitelikli kampinglerin ülkemizde de olması temenni edildi. 77. FICC Prag Rally’sine gidecek olan üyelerimiz, toplantı sonunda biraraya gelerek Başkan’dan ilk bilgileri aldılar. Daha sonra, geleneksel hediye ve piyango çekilişimiz ile, Casavan markalı T-Shirtler ve anahtarlıklar sahiplerini bularak, toplantımıza renk kattı.

MART ayı toplantısında, Akçakoca’dan gelerek toplantımıza katılan Tezel Kamping’in sahibi Sinan Tezel tarafından bir sunum yapıldı, Tezel Kamping ve Akçakoca, kısa tanıtım filmi ile  tanıtıldı. Ankaralı kampçıların “ilk göz ağrısı” olan Tezel kamping hakkında başkan Bülent Karaboncuk şöyle dedi. “Yaşları 55-60 cıvarında olan Ankaralılar, Akçakoca’yı çok iyi bilirler. Ankara’ya en yakın deniz buradaydı ve orada bir Tezel Kamping vardı. Ege’de Akdeniz’de kampingler yeni yeni kurulurken, Ankaralılar Akçakoca’daydı. Şimdi Ege ve Akdeniz’de bir çok kamping yok, ama, Tezel Kamping Akçakoca’da hala var. Babadan oğla geçen bir devamlılık içinde ülke turizmine hizmet ediyor. Çok takdir ediyoruz ve desteklemesi gereğine inanıyoruz.” Daha sonra, Başkan Yardımcımız Metanet Çulhaoğlu ile birlikte katıldıkları Almanya Essen’deki Kamp-Karavan Fuarı hakkında bilgiler verdi ve gelecek sene, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile irtibata geçerek, kamping sahipleri ve karavan üreticileri ile birlikte yapacakları ortaklaşa bir çalışma ile bu fuara katılacaklarını şöyledi. Toplantımız, soruların cevaplandırılmasından sonra yapılan piyango çekilişi  ve hediyelerin dağıtılmasi ile sona erdi.


ŞUBAT
ayı toplantımız, misafirlerimiz ve üyelerimiz ile birlikte yaptığımız en kalabalık toplantılardan biri oldu. Uzunca bir süredir Ankara’da olmadıklarından dolayı toplantılarımıza gelemeyen Derneğimizin en kıdemli üyelerinden Atalay ve Gönül Özgelen dostlarımızı aramızda görmek bizleri çok mutlu etti. Derneğimize yeni giren üyemiz Doğan Özcan kendisini ve ailesini tanıttıktan sonra, Başkanımız Bülent Karaboncuk'tan "Üyelik Sertifikası"nı ve "Dernek Flamamızı" aldı. Bu ayki tanıtım programımızda Pino Karavan vardı. İstanbul’dan gelen Pino Karavan Firmasının sahibi Faruk Karatan, sinevizyon eşliğinde bir sunum yaparak ürettikleri çeşitli karavanlar hakkında geniş bligi verdi ve soruları cevaplandırdı. Daha sonra “Pino” amblemli kupa ve her karavana çok lazım olan “özel işlevli makasların” dağıtılmasıyla toplantı sona erdi.

 

OCAK ayı toplantısında, FICC Rally’leri ile ilgili bilgiler verildi ve “FICC’nin 75. yılında 1933’den bugüne Rally’ler” adlı CD’si gösterildi. Daha sonra, yayın görevi Derneğimize verilen FICC News dergisi ve Dernek  takvimlerimiz dağıtıldı. Toplantı, Casavan Motorhome Rental (Motorkaravan Kiralama Firması” tarafından Derneğimize gönderilen “T-Shirt”lerin piyango çekilişi ile sahiplerini bulmasıyla sona erdi.

 

ARALIK ayı toplantısında, Başkan, Türkiye Kamp ve Karavan Derneğimizin yurt dışı ilişkileri hakkında genel bilgiler verdikten sonra, üyemiz Ender Güney imalatlarını anlattı ve daha sonra Suriye Gezisi ile ilgili sunum izlendi.


 

Aralık Ayı Toplantısından Görüntüler

 

Toplantıya katılanlar:

Cahit Sungun, Uğur Sungun, Gönül Tavzar, Reha Kutal, Mete Darcan, Alev Diker, Abbas Koçaslan, Hidayet Ünal, Oğuz Tokalak, Rıfat Poşpoş, Erden Erkam, Engin Tanyıldızı, Ender Güney, Ahmet Beştaş, Süha Sözeri, Meftun-Didar Ekinci Çanga, Selçuk Şoray, Sami-Ayfer Ataoğlu, Ömer Koç, Gülsen-Onur Akın, İsmet Altınbaş, Bülent Karaboncuk, Sabahattin Ergin, Cengiz Ergin, Yalçın Mengü, Ferhat Çağrı

Misafirler:

Kerem Burak, Özgür Yıldırım, Hamdi Telli, Yahya Kabak, Sedat Şenöter, Ünal Aytekin

 


Şubat Ayı Toplantısından GörüntülerToplantıya katılanlar:

Hidayet Ünal,  Rıfat Poşpoş,  Erden Erkam,  Ahmet Beştaş,  Cahit Sungun,  Gönül Tavzar,  Reha  Kutal, Mete Darcan, Gürkan-Özlem-Naz Erken, Alev Diker, Meftun Çanga, Sami-Ayfer Ataoğlu, Ahmet Taşkın,Gülsen-Onur Akın, İsmet Altınbaş, Bülent-Sema Karaboncuk, Sabahattin Ergin, Cengiz-Ayşegül Ergin, Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan-Volkan Özcan, Atalay-Gönül Özgelen, Deniz Karaboncuk, Berkin Salancı, Namık Pusat, Deniz-Çiğdem Poyraz,             

Misafirler:

Faruk Karatan,  Hande Cedimoğlu,  Serkan Koşok,  Ahmet Topçam,  Bülent Yılmaz,  Ceyda Çalgüner, Barış Taşkent,  Barış Tan

 


Mart Ayı Toplantısından Görüntüler


 

Toplantıya katılanlar:

Hidayet Ünal, Erden Erkam, Gönül Tavzar,  Reha  Kutal, Mete Darcan, Alev Diker, İsmet Altınbaş, Bülent Karaboncuk, Sabahattin Ergin, Cengiz Ergin, Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Atalay Özgelen, Deniz Karaboncuk, Namık Pusat, Deniz Poyraz, Halil Atay, Oğuz Tokalak, Engin Tanyıldızı             

Misafirler:

Sinan Tezel, Hasan Öztürk, Bülent Yılmaz, Ergun Boysan, İsmail İnan, Mehmet Başkaya, Seda Güven


 

Nisan Ayı Toplantısından Görüntüler


 

Toplantıya katılanlar:

Hidayet Ünal, Erden Erkam, Gönül Tavzar,  Reha  Kutal, Bülent -Sema Karaboncuk, Mete Darcan,      Alev Diker, Sabahattin Ergin, Cengiz Ergin, Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Deniz Karaboncuk, Namık Pusat, Nuri Poyraz, Oğuz Tokalak, Engin Tanyıldızı , Sebahattin İlgili, Ahmet Beştaş, Süha Sözeri, Sami-Ayfer Ataoğlu, Serdar Tan, Meftun-Didar Çanga, Ali Ökmen, Serkan Koşok, Cahit Sungun, Uğur Sungun

Misafirler:

Çağrı Öztoprak, Bülent Yılmaz, İsmail İnan, Ali Özar, Beran Çevik, Yahya Kabak, Nazım Ata, Mehmet Başkaya, Deniz Poyraz, Zeynep Türkoğlu


 

Mayıs Ayı Toplantısından Görüntüler

 

 

Toplantıya katılanlar:

Erden Erkam, Mete Darcan, Alev Diker, Sabahattin Ergin, Cengiz Ergin, Yalçın Mengü, Ferhat Çağrıı, Doğan Özcan, Deniz Karaboncuk, Namık Pusat, Oğuz Tokalak, Engin-Saadet Tanyıldızı , Sebahattin İlgili, Ahmet Beştaş, Serdar Tan, Meftun Çanga, Cahit Sungun, Orhan Kalkan, Salahattin Arslan, İsmet Altınbaş, Ender Güney

Misafirler:

Timur Özkan, Kaya Telli, Nihani Bayındır, Berrin Cerrahoğlu, Zafer Bozkaya, Zuhal Mutlu, Nurhayat Özdemir, Hüseyin Altun, Belkıs C. Çetinsoy, Savaş Mutlu, Belma Akalp Tekin, İmren Doğan, Mehmet Başkaya, Emel Aşan, Ercan Kuntel, Reşat Teraci, Mehmet Başkaya


HAZİRAN ayı toplantımızın 2011 ilk yarısı için son toplantı olması nedeniyle “biz bize” olmasını  tercih ettik. Konuşmacı misafirimiz yoktu. Genel Başkanımız toplantıyı açtıktan sonra aramıza yeni katılan M. Cem Ayaroğlu’na Türkiye Kamp ve Karavan Derneği’nin Üyelik Sertifikasını ve Flamasını verdi. M. Cem Ayaroğlu kendisini tanıttı. Daha sonra sırasıyla üyelerimizin katıldığı Finlandiya’da yapılan “Helsinki Gençlik Rally’si”, Portekiz’de yapılan “Portekiz Dostluk Rally’si, ile İstanbul’da yapılan F.I.C.C. Yönetim Kurulu Toplantısı ve  F.I.C.C.’ nin görevlendirdiği ve Başkanımız Bülent Karaboncuk’un da katıldığı “Hırvatistan Kampinglerinin Gelişim, Tanıtım ve Denetim Gezisi” muhteşem görsellerle tanıtıldı. Bu arada  Derneğimizin ilk yarı yıl toplantılarına eksiksiz katılan üyelerimiz Mete Darcan, Erden Erkam, Alev Diker ve Doğan Özcan’a hediyeleri verildi. Toplantı sonrasında 77. F.I.C.C. Prag Rally’sine katılacaklarla toplanıldı ve güzergah ile diğer konularla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.

 

Haziran Ayı Toplantısından Görüntüler


Derneğimizin ilk yarı yıl toplantılarına eksiksiz katılan üyelerimiz Mete Darcan, Erden Erkam, Alev Diker ve Doğan Özcan hediyeleri ile birlikte..


 

 
© 2010 Türkiye Kamp Karavan Derneği